Tulosta

Tutkimus:
VIRTSAN KEMIALLINEN SEULONTA

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
23.11.2021

1881 • U -KemSeul

Johdanto

Virtsan kemiallisia liuskakokeita käytetään seulontatutkimuksina. Liuskakoe toimii myös päivystysluonteisena pikakokeena.

Indikaatiot

Virtsan perusseulonta. Päivystysdiagnostiikassa infektioepäilyssä.

Potilaan esivalmistelu

Vakioitu näytteenotto. Näytteen rakkoaika 4 tuntia tai enemmän. Akuuteissa tilanteissa ajoittamaton näyte.

 

Potilasohje: Ohjekirja>Potilasohjeet>Virtsanäyte kuvaohje

Näyteastia

10 ml säilöntäaineellinen putki. Päivystykselliseen analytiikkaan aluesairaaloissa käytössä myös säilöntäaineeton 10 ml putki. Näytemäärä saa poiketa merkkiviivasta ± 10 %.

Näyte

10 ml säilöntäaineellinen vakuumiputki. Poikkeustilanteissa 4 ml putki. Vähimmäisnäytemäärä 10 ml putkessa on 6ml ja 4 ml putkessa 3 ml. Pienemmät näytemäärät tulee laittaa säilöntäaineettomaan putkeen (huom. säilyvyys).

Lisäohje: Ohjekirja > Yleisohjeet > Virtsanäytteenottoputket perustutkimuksia ja kemiallisia tutkimuksia varten
Lasten niukat näytemäärät ks. Ohjekirja > Yleisohjeet > Virtsanäytteenotto (kappale Näytteen jako)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilöntäaineellisessa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk ja jääkaappilämpötilassa 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä.

Säilöntäaineettomassa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 8 h ja jääkaappilämpötilassa 1 vrk. Kuljetus kylmässä.

Menetelmä

Reflektanssifotometrinen (automaatti) tai visuaalinen luenta 

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

U -Eryt-O neg
U -Leuk-O neg
U -Nitr-O neg
U -Alb-O neg
U -Gluk-O neg
U -Keto-O neg

 

Tulkinta

Leukosyyttikenttä osoittaa esteraasiaktiivisuutta jota esiintyy granulosyyteissä ja makrofageissa. Kentän herkkyys on noin 30 solua x 106/l (noin 3 – 5 solua/näkökenttä). Leukosyyttien hajoamisesta johtuen liuskakoe voi olla herkempi pyurian osoittaja kuin partikkelien laskenta.

Erytrosyyttikenttä mittaa hemin pseudoperoksidaasiaktiivisuutta ja toteaa siten myös hajonneet punasolut. Kentän herkkyys on noin 10 solua x 106/l (noin 1-2 solua/näkökenttä). Herkkyys ehjille punasoluille on alempi kuin solututkimuksessa.

Nitriitti on yleensä spesifinen bakteriurian osoittaja, mutta se toteaa vain sellaisia bakteereja, jotka pelkistävät nitraatteja nitriiteiksi (esim. E. coli ja sen sukulaiset). Positiivisen kokeen edellytyksenä ovat lisäksi ruuasta saatavat nitraatit (vihannekset) ja riittävän pitkä rakkoaika (noin 4 h).

Proteiinien osoitus on herkkä lähinnä albumiinille. Liuskan herkkyys on noin 0.2 g/l. Albumiinia osoittava liuska ei reagoi monien virtsaan erittyvien globuliinien kuten tubulaaristen proteiinien ja immunoglobuliinien kevytketjujen kanssa.

Glukoosikenttä toteaa glukosurian noin 3 – 5 mmol/l tasosta alkaen. Glukoosikentän korkea tulos (3+) vastaa yli 30 mmol/l pitoisuutta.

Ketoaineet -kenttä osoittaa lähinnä asetoasetaattia ja kentän herkkyys on noin 0,5 – 1 mmol/l. Korkea tulos (3+) vastaa yli 8 mmol/l pitoisuutta. Heikosti positiivisia ketoainetuloksia saadaan usein paaston aikana. Virtsan ketoaineet kohoavat selvästi mm. diabeettisessa  ketoasidoosissa ja lievemmin mm. suolistotulehduksissa ja oksentelun yhteydessä.

Virhelähteet

Aineet jotka muuttavat virtsan väriä voivat vaikeuttaa testiliuskan luettavuutta. Tällaisia ovat makroskooppinen veri ja bilirubiini sekä väriaineita sisältävät lääkeaineet sekä nitrofurantoiini ja riboflaviini.

 

  Väärä negatiivinen

Väärä positiivinen

U -Eryt-O kaptopriili voi alentaa herkkyyttä

myoglobiini, verikontaminaatio, hapettavat aineet (hypokloriitti)

U -Leuk-O

glukosuria > 160 mmol/l, korkeat pitoisuudet kefaleksiiniä, kefalotiinia, oksalaattia tai tetrasykliiniä

vaginaalisen eritteen kontaminaatio

U -Nitr-O

ilmenevä bakteerikanta ei pelkistä nitraattia, lyhyt rakkoaika,
ruokavaliossa ei kasviksia

virtsaa värjäävät aineet
U -Alb-O

epäherkkä globuliineille, hemoglobiinille ja immunoglobuliinikevytketjuille

voimakkaan emäksinen näyte
U -Gluk-O   näytteen pH ≥ 9
U -Keto-O ei havaitse asetonia eikä hydroksibutyraattia

virtsaa värjäävät aineet L-dopa, kaptopriili

 

Lisätiedot

Mikäli U -KemSeul ja/tai U -Solut ja/tai U -BaktVi tilataan yhtäaikaa, paketoituvat ne saman pyynnön alle ja ne otetaan samaan putkeen.

U -pH tutkimus ei sisälly kemialliseen seulontaan, koska määritys ei ole luotettava säilöntäaineellisesta putkista. Tarvittaessa katso lisätietoja tutkimus: 1530 Happamuusaste, virtsan.