Tulosta

Tutkimus:
ETOSUKSIMIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.11.2022

1383 • S -Etosux

Johdanto

Etosuksimidi on epilepsialääke, jonka huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin kolmessa tunnissa. Puoliintumisaika plasmassa on lapsilla keskimäärin 30 tuntia ja aikuisilla 40 – 60 tuntia. Yksilöllisistä eroista johtuen plasmapitoisuutta ei voi annoksen perusteella täsmällisesti ennustaa. Hoitotasolle päästään 7 – 9 vuorokauden kuluessa lääkityksen aloittamisesta.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

283 – 708 µmol/l (terapeuttinen alue)

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 850 µmol/l.

Tulkinta

Entsyymi-induktorit (mm. fenytoiini ja karbamatsepiini) nopeuttavat ja valproaatti puolestaan hidastaa puoliintumista. Etosuksimidi voi suurentaa mm. seerumin fenytoiinipitoisuutta.

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.