Tulosta

Tutkimus:
ETOSUKSIMIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.8.2023

1383 • S -Etosux

Johdanto

Etosuksimidi on epilepsialääke, jonka huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin kolmessa tunnissa. Puoliintumisaika plasmassa on lapsilla keskimäärin 30 tuntia ja aikuisilla 40 – 60 tuntia. Yksilöllisistä eroista johtuen plasmapitoisuutta ei voi annoksen perusteella täsmällisesti ennustaa. Hoitotasolle päästään 7 – 9 vuorokauden kuluessa lääkityksen aloittamisesta.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä 

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen, mieluiten 2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

280 – 710 µmol/l (terapeuttinen alue)

Toksinen pitoisuus yli 1000 µmol/l.

Tulkinta

Fenobarbitaali ja fenytoiini nopeuttavat puoliintumista. Etosuksimidin vaikutuksesta seerumin fenytoiinipitoisuus saattaa puolestaan nousta ja valproaattipitoisuus yhteiskäytössä laskea. Isoniatsidin ja valproaatin on todettu nostavan etosuksimidipitoisuutta aiheuttaen toksisuutta. Etosuksimidin toksiset haittavaikutukset muistuttavat barbituraattien vastaavia. Niitä ovat mm. keskushermoston ja hengityksen lamaantuminen, pahoinvointi ja oksentelu.

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.