Tulosta

Tutkimus:
ETOSUKSIMIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
2.2.2016

1383 • S -Etosux

Johdanto

Kerta-annoksen jälkeen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin kolmessa tunnissa. Puoliintumisaika plasmassa on lapsilla noin 30 tuntia ja aikuisilla 40 – 60 tuntia. Yksilöllisistä eroista johtuen plasmapitoisuutta ei voi annoksen perusteella täsmällisesti ennustaa. Hoitotasolle päästään noin 1,5 viikossa lääkityksen aloittamisesta.

Indikaatiot

Etosuksimidihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Lääkehoidon seurannassa verinäyte on otettava juuri ennen tavanomaista aamuannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml (minimimäärä 0.5 ml) seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Etosux, hoitopitoisuus 210 – 710 µmol/l.

Tulkinta

Toksinen pitoisuus yli 1000 umol/l.
Huippupitoisuusaika 2 – 3 h. Lääkkeen eliminaatiossa puoliintumisaika on 40 – 60 h. Entsyymi-induktorit (mm. fenytoiini ja karbamatsepiini) nopeuttavat ja valproaatti puolestaan hidastaa puoliintumista. Etosuksimidi voi suurentaa mm. seerumin fenytoiinipitoisuutta.