Tulosta

Tutkimus:
MIRTATSAPIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.6.2023

1895 • S -Mirtats

Johdanto

Mirtatsapiini on uuden polven masennuslääke, joka lisää sentraalista noradrenergistä ja serotonergistä neurotransmissiota. Lääkkeestä noin 85 % on sitoutuneena plasman proteiineihin ja sen biologinen hyötyosuus on noin 50 %. Serotonergisten lääkeaineiden ja/tai neuroleptien samanaikaisessa annostelussa tulee huomioida harvinaisina ilmenevien serotoniinisyndrooman ja pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riski.

Indikaatiot

Mirtatsapiinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml

Näyte

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 2-3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue    75 – 380 nmol/l
Toksinen pitoisuus yli 600 nmol/l

Tulkinta

Seerumipitoisuudet vaihtelevat yksilöittäin, huippupitoisuus saavutetaan noin 2 tunnin kuluttua. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 20 – 40 tuntia.

Mirtatsapiinitasoa voi alentaa samanaikainen karbamatsepiinin käyttö sekä vastaavasti nostaa paroksetiini- ja fluoksetiinilääkitykset. Munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa lääkkeen puhdistuma voi pienentyä ja pitoisuus veressä kasvaa.

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l x 3.77