Tulosta

Tutkimus:
KUDOKSEN PIKALEIKETUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4051 • Ts-PADpika

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 3150
Näytepyynnöt ja -vastaukse ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 75199
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Kudoksen pikaleiketutkimus, ns. jääleiketutkimus, on histologinen erikoistutkimus, jonka indikaatio on kirurgisen toimenpiteen aikana tarvittavan tiedon saaminen kiireellisesti. Vastauksella oletetaan siis olevan mahdollista vaikutusta leikkauksen kulkuun. Tavallisesti kyseessä on maligniteetin toteaminen tai poissulkeminen sekä sen levinneisyyden määrittäminen, myös esim. parathyreoidealeikkaukset, Hirschsprungin taudin epäily jne. Polikliinisia pikaleiketutkimuksia ei pidä pyytää.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Olennaiset sairautta koskevat tiedot, leikkauslöydös ja kysymyksenasettelu ovat välttämättömät. Tutkimuspyyntöön/näyteastiaan on merkittävä puhelinnumero, johon pikaleikevastaus voidaan ilmoittaa. Eri aikaan potilaasta tulevat näytteet lähetetään omalla tutkimuspyynnöllä.

Kanta-Häme:
Pikaleiketutkimuksesta on aina etukäteen ilmoitettava patologian laboratorioon, puh. 03 629 3150, jolloin laboratorion henkilökunta noutaa näytteen.

Pirkanmaa:
Pikaleiketutkimuksesta on aina etukäteen ilmoitettava histologian laboratorioon, puh. 03 311 75199.

Pohjanmaa:
Pikaleiketutkimuksesta on aina etukäteen ilmoitettava histologian laboratorioon, puh. 06 213 2582.

Päijät-Häme:
Pikaleiketutkimuksesta on aina etukäteen ilmoitettava histologian laboratorioon, puh. 041 730 2805.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia.

Näyte

Näytepalan on oltava edustava, koko mielellään korkeintaan n. 1 x 1 x 1 cm. Kookkaiden kudospalojen tai kokonaisten suurten elimien lähettäminen ei ole suotavaa ja kookkaista kappaleista edustavan kohdan valitseminen laboratoriossa tuo lisäviivettä tutkimukseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Yleensä pikaleiketutkimus tulee sairaalan sisältä putkipostilla. Hatanpään sairaala käyttää erityiskuljetusta. Jos tutkimusta pyydetään TAYS:n tai Hatanpään ulkopuolelta, suositellaan näyte lähetettäväksi kylmässä (nestetyppi tai kylmänvaraajat) minigrip-pussiin pakattuna.

Tutkimus on normaalin työajan, klo 7.30-15.30, tutkimus. Lähetettäessä näyte putkipostilla tulee huomioida putkipostin aukioloajat.

Kanta-Hämeen keskussairaala:
Näyte toimitetaan tuoreena välittömästi patologian laboratorioon. Tutkimusta tehdään normaalina työaikana, klo 7.30-15.00.

Päijät-Hämeen keskussairaala:
Näyte toimitetaan tuoreena välittömästi patologian laboratorioon. Tutkimusta tehdään normaalina työaikana, klo 7.30-15.00.

Vaasan keskussairaala (Pohjanmaa):
Näyte toimitetaan tuoreena välittömästi patologian laboratorioon. Tutkimusta tehdään normaalina työaikana, klo 7.30-14.30.

Fiksaatio

Tuorenäyte.

Menetelmä

Jääleiketekniikka. Jääleikemateriaalista tehdään tämän jälkeen kontrollina myös tavanomaiset parafiinileikkeet.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

30 minuutin kuluessa, ensivastaus soittamalla.

Myöhemmin valmistuu pikaleikemateriaalin normaaalisti prosessoitu kontrollimateriaali, josta annetaan erillinen lausunto samalle näytenumerolle. Tämä tapahtuu yleensä leikkauksessa poistetun isomman resekaatin vastaamisen yhteydessä.

Tulkinta

Kysymyksenasetteluun onko kyseessä maligni/benigni muutos saadaan yleensä luotettava vastaus. Kasvaimen tyypitys ja erilaistumisteen määritys on myös yleensä mahdollista, mutta koska pikaleikemateriaali edustaa vain pientä osaa kasvaimesta, tulkinta voi myöhemmin muuttua koko materiaalin ollessa käytettävissä. Eräissä tapauksissa käytetään lisäksi harkinnan mukaan erikoisvärjäyksiä kuten pikasytokeratiinia.

Virhelähteet

Tulkintaa voi heikentää kudoksen rusentuminen tai polttoartefakta tai nekroosi. Erityisen pieni kudoskappale aiheuttaa myös rajoituksia tulkinnalle.