Tulosta

Tutkimus:
ALANIINIAMINOTRANSFERAASI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
3.2.2022

1024 • P -ALAT

Johdanto

Alaniiniaminotransferaasi on pääasiassa maksan parenkyymisoluissa esiintyvä entsyymi, joka katalysoi reaktiota alaniini + α-ketoglutaraatti -> pyruvaatti + glutamaatti. Parenkyymisolujen vaurioissa entsyymiä irtoaa verenkiertoon, jossa todetaan tällöin korkeita entsyymipitoisuuksia.

Indikaatiot

Maksasairauksien diagnostiikka ja seuranta.

Potilaan esivalmistelu

ALAT-määritys on suositeltavaa ottaa juuri ennen seuraavaa sulfasalatsiiniannosta tämän mahdollisesti aiheuttaman virhelähteen huomioimiseksi (ks. tarkemmin ”Virhelähteet”).

Näyteastia

Litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) hemolysoitumatonta plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Eroteltu näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Kineettinen mittaus IFCC:n suosituksen mukaan.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

naiset, ≥ 17 v       alle 35 U/l
miehet, ≥ 17 v   alle 50 U/l
lapset, 0 – 16 v alle 40 U/l

Tulkinta

Vain hieman kohonneita ALAT-pitoisuuksia arvioitaessa on otettava huomioon, että miesten arvo on korkeampi kuin naisten ja keski-ikäisten on hieman korkeampi kuin nuorten aikuisten. Ylipainoisten miesten keskimääräinen ALAT-arvo voi olla lähes kaksinkertainen verrattuna viitealueen arvoihin. ALAT-pitoisuus on hyvä maksan tulehdusprosessin vakavuuden ja keston indikaattori. Tulehdusvaiheen jälkeen entsyymiaktiivisuus laskee nopeasti ja saavuttaa viitealueen yleensä jo muutaman viikon kuluessa. ALAT-pitoisuus kohoaa jo akuutin hepatiitin prekliinisessä vaiheessa ja subkliinisetkin hepatiittimuodot tulevat hyvin esiin. Kroonisessa hepatiitissa ja maksakirroosissa ALAT-arvo kuvastaa lähinnä taudin aktiivisuutta: akuutissa vaiheessa ALAT-arvo nousee, pitkälle edenneessä vauriossa ALAT-arvo voi olla normaali tai jopa alentunutkin. Uremiassa ALAT-taso on matala.

Lääkkeiden aiheuttamissa maksaparenkyymivaurioissa lisääntyy ALAT-aktiivisuus (mm. estrogeenit, fentiatsiinit). Intrahepaattisen sappistaasin yhteydessä ja biliaarisessa kirroosissa ALAT-arvo nousee selvästi. Myös ekstrahepaattisen sappistaasin yhteydessä ALAT-pitoisuus kohoaa hieman. ALAT-aktiivisuus on melko spesifinen maksavaurion osoitin. Se saattaa kohota kuitenkin mm. sepsiksessä ilman maksavauriota, keuhkotaudeissa, lihasdystrofioissa, munuaisten ja sydämen vajaatoiminnassa. Lyhytaikainen alkoholin käyttö ei vaikuta ALAT-arvoihin.

Virhelähteet

Virheellisen matalia ALAT-tuloksia voidaan saada, jos näyte on otettu silloin, kun sulfasalatsiinia ja sulfapyridiinia on potilaan verenkierrossa korkeina pitoisuuksina (300 mg/l sulfasalatsiinia tai sulfapyridiinia). Hoitoannos 2-3 g/vrk ei normaalisti nosta plasmapitoisuuksia häiriöasteelle ilman lääkkeen metaboliaan vaikuttavia liitännäissairauksia.