Tulosta

Tutkimus:
KORIONGONADOTROPIINI-B-ALAYKSIKKÖ, IHMISEN, VAPAA (kasvainmerkkiainetutkimuksena)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
21.6.2022

5095 • S -hCG-B-V

Johdanto

Gonadotropiinit (hCG, LH, FSH) ja tyreotropiini (TSH) koostuvat alfa- ja beeta-alayksiköistä. Alfa-alayksikkö (hCG-A) on kaikilla hormoneilla sama. Beeta-alayksikkö on kullekin hormonille ominainen ja määrää hormonin spesifisyyden.

Tutkimus S -hCG-B-V mittaa koriongonadotropiinin vapaata beeta-alayksikköä.

Indikaatiot

Määritystä voidaan käyttää yhdessä hCG:n kanssa hyvän- ja pahanlaatuisten trofoblastikasvainten erotusdiagnostiikassa. 

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Lähetetään huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä alihankintalaboratoriossa vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunofluorometria. Menetelmän detektioraja on 0.5 pmol/l. Ristireaktio kaikkien gonadotropiinien kanssa on alle 0.1% laskettuna molaarisista pitoisuuksista.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

S -hCG-B-V  alle 2 pmol/l 

Tulkinta

Vapaan hCG-beetan osuus kokonais-hCG-pitoisuudesta on yleensä alle 4 %. Istukkasyövässä tämä suhde on ainakin yli 5 % ja yleensä yli 10 %. Koriongonadotropiinitason laskiessa suhde voi nousta ilman, että kyseessä on syöpä, koska hCG-B-V:n puoliintumisaika on pitempi kuin hCG:n kokonaispitoisuuden.

Kivessyöpäpotilailla seerumin hCG-B-V kohoaa herkemmin kuin hCG:n kokonaispitoisuus ja määritystä voi käyttää merkkiaineena osalla seminoomapotilaista. Seerumin hCG-B-V-määritystä voi käyttää myös haima-, keuhko-, kohtu-, munasarja- ja rakkosyövän seurannassa. Munasarjasyövässä kohonnut hCG-B-V on huonon ennusteen merkki. Seerumin hCG-B-V on kohonnut noin 70%:lla haimasyöpäpotilaista.

Lisätiedot

Mikäli halutaan tietää hCG-B-V:n osuus hCG:n kokonaispitoisuudesta, otetaan samanaikaisesti toinen geelitön seerumiputki 5/4 ml yleislähetteellä tilattavalla pyynnöllä 2122 S -hCG (intakti hCG, tekopaikka Huslab).