Tulosta

Tutkimus:
ASPARTAATTIAMINOTRANSFERAASI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
7.2.2023

4591 • P -ASAT

Johdanto

Aspartaattiaminotransferaasi katalysoi reaktiota aspartaatti + a-ketoglutaraatti -> oksaaliasetaatti + glutamaatti. Entsyymiä on monissa kudoksissa, eniten maksassa, sydänlihaksessa ja lihaksissa. Entsyymi on osittain liukoisena sytosolitilassa ja osittain mitokondrioihin kiinnittyneenä sytosolissa ja mitokondrioissa. Sytosolin entsyymi vapautuu helposti soluista, joten plasman ASAT-aktiivisuus nousee useassa akuutissa taudissa. Myös mitokondriaalisen ASAT:n on kuvattu esiintyvän seerumissa vakavien sydänlihasvaurioiden yhteydessä.

Indikaatiot

Maksasairauksien diagnostiikka ja seuranta. Lihastautidiagnostiikan lisätutkimus.

Potilaan esivalmistelu

ASAT-määritys on suositeltavaa ottaa juuri ennen seuraavaa sulfasalatsiiniannosta tämän mahdollisesti aiheuttaman virhelähteen huomioimiseksi (ks. tarkemmin ”Virhelähteet”).

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) hemolysoitumatonta plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Eroteltu näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Kineettinen mittaus IFCC:n suosituksen mukaan.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

0 – 15 pv alle 100 U/l
16 pv – alle 1 v alle 70 U/l
1 – 13 v alle 50 U/l
tytöt/naiset, ≥ 14 v     15 – 35 U/l
pojat/miehet, ≥ 14 v  15 – 45 U/l

Tulkinta

Miesten keskimääräinen ASAT-taso on hieman korkeampi kuin naisten, samoin keski-ikäisten arvot ovat suurempia kuin nuorten täysikasvuisten. Ylipainoisilla ASAT-arvo on usein kohonnut.

Akuutissa hepatiitissa ASAT kohoaa jo preikteerisessä vaiheessa ja nousee kliinisessä vaiheessa nopeasti jopa 40-kertaiseksi viitearvoihin verrattuna. Tulehduksen loputtua ASAT-arvo palautuu muutamassa viikossa viitealueelle. Mikäli ASAT-pitoisuus on selvästi enemmän koholla kuin ALAT-pitoisuus on kyseessä vaikea taudinkuva, näin usein mm. kroonisessa hepatiitissa ja kirroosissa. Alkoholihepatiitissa ASAT/ALAT-suhde on usein yli 2 lähinnä alkoholin aiheuttaman lihasvaurion takia. ASAT-taso kohoaa myös intra- ja ekstrahepaattisessa sappistaasissa sekä maksametastaasien yhteydessä. Lihassairauksissa ja -vaurioissa seerumin ASAT nousee. Jopa fyysinen rasituskin saattaa kohottaa ASAT-arvoa. Veren ASAT-aktiivisuus nousee sydäninfarktissa n. 12 tunnin kuluttua kivun alkamisesta saavuttaen huippunsa 24 – 48 tunnin kuluessa ja normalisoituu 4 – 7 vrk:n kuluttua. Perikardiitin ja myokardiitin yhteydessä ASAT-arvo saattaa vähän nousta, samoin akuuteissa tilanteissa kuten sydäninsuffisienssissa, keuhkoemboliassa ja elvytyksen jälkeisesti.

Uremia- ja hemodialyysipotilaiden veren ASAT-pitoisuus on erittäin alhainen. Monet lääkkeet nostavat ASAT-tasoa vaikuttaessaan maksan toimintaan. INH- ja kefatsoliinihoidon aikana ASAT-arvo saattaa laskea.

Veren ASAT-arvo muuttuu useissa akuuteissa tilanteissa, joten diagnostisesti määritys on epäspesifinen.

Virhelähteet

Virheellisen matalia ASAT-tuloksia voidaan saada, jos näyte on otettu silloin, kun sulfasalatsiinia ja sulfapyridiinia on potilaan verenkierrossa korkeina pitoisuuksina (300 mg/l sulfasalatsiinia tai sulfapyridiinia). Hoitoannos 2-3 g/vrk ei normaalisti nosta plasmapitoisuuksia häiriöasteelle ilman lääkkeen metaboliaan vaikuttavia liitännäissairauksia.