Tulosta

Tutkimus:
SERTRALIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.8.2017

1937 • S -Sertral

Johdanto

Sertraliini on masennuslääke, joka estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin hermopäätteisiin. Lääke sitoutuu lähes täydellisesti plasman proteiineihin. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 4 – 8 h kuluttua. Sertraliini ja sen päämetaboliitti N-desmetyylisertraliini metaboloituvat pääosin maksassa. Päämetaboliitilla on vain murto-osa lähtöaineen aktiivisuudesta. Eliminaation keskimääräinen puoliintumisaika on sertraliinilla noin 1 vrk ja N-desmetyylisertraliinilla noin 2 – 4 vrk.

Indikaatiot

Sertraliinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml

Näyte

3 ml seerumia

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen, josta seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue 30 – 490 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l x 3.27

Tulkinta

Toksisia oireita voi esiintyä, mikäli S -Sertral pitoisuus ylittää 980 nmol/l.

Maksasairauksien yhteydessä ja iäkkäillä henkilöillä eliminaatio voi hidastua, jolloin sertraliinihoidossa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.