Tulosta

Tutkimus:
SERTRALIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
18.11.2021

1937 • S -Sertral

Johdanto

Sertraliini on naftyyliamiinijohdoksiin kuuluva masennuslääke. Se estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin hermonpäätteisiin. Suun kautta annettuna sertraliini imeytyy yli 44 %, mutta sen alkureitin metabolia on runsas. Tarkkaa hyötysuhdetta ei tunneta. Sertraliini metaboloituu desmetyylisertraliiniksi, jonka aktiivisuus on 10-12 % sertraliinin aktiivisuudesta in vitro ja käytännössä inaktiivi farmakologisissa kokeissa in vivo. Sertraliinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 6.5 ± 2.0 tunnissa. Sertraliinin jakautumistilavuus on 76 ± 26 l/kg ja puhdistuma 38 ± 14 ml/min/kg, joka pienenee iäkkäillä ja maksakirroosissa. Virtsaan erittyy muuttumatta alle 1 %. Sertraliini sitoutuu 98 %:sti plasman proteiineihin. Eliminaation puoliintumisaika on 22-36 tuntia, ja se pitenee iäkkäillä ja kirroosissa. Desmetyylisertraliinin puoliintumisaika on 62-104 tuntia. Huomioitava: Vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa.

Indikaatiot

Sertraliinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen.

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen, josta seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

100 – 600 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l x 3.27

Tulkinta

Käytettäessä hoitoannosta 50-200 mg/vrk, sertraliinin pitoisuus seerumissa on yleensä välillä 100-600 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1000 nmol/l.

Maksasairauksien yhteydessä ja iäkkäillä henkilöillä eliminaatio voi hidastua, jolloin sertraliinihoidossa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Lisätiedot

Vanhat viitearvot 18.11.2021 asti: Terapeuttinen alue 30 – 490 nmol/l