Tulosta

Tutkimus:
FRAGIILI-X, DNA-TUTKIMUS

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

4112 • B -FraX-D

Johdanto

Fragiili-X -oireyhtymä on yleisin perinnöllinen kehitysvammaisuuden syy. Oireyhtymä aiheutuu kromosomialueella Xq27.3 sijaitsevan FMR1-geenin CGG-toistojaksoalueen laajenemisesta, jonka seurauksena geeni metyloituu ja inaktivoituu. Normaalin alleelin CGG-toistojen määrä on alle 45 toistoa. Toistojen määrän kasvaminen 55-200 CGG-toistoon merkitsee esimutaatiota ja fragiili-X -oireyhtymän kantajuutta. Esimutaation kantajat ovat yleensä kliinisesti oireettomia, mutta heillä voi olla kohonnut riski ataksia/tremor -oireistolle (FXTAS-oireyhtymä) ja kantajanaisilla myös ennenaikaiselle munasarjojen toiminnan hiipumiselle (FXPOI-oireyhtymä). Esimutaation seurauksena toistojaksoalue muuttuu epästabiiliksi, jolloin sen koko saattaa kasvaa jälkeläisille periytyessä. Normaalialueen ja esimutaatioalueen väliin jäävät ns. harmaan alueen alleelit (45-54 CGG-toistoa), jotka ovat yleensä varsin stabiileja. Toistojen lukumäärän lisääntyminen yli 200 toistoon johtaa geenin inaktivaatioon. Tällöin puhutaan täysmutaatiosta, joka aiheuttaa fragiili-X -oireyhtymän. Lähes kaikki (n. 99 %) fragiili-X -tapaukset johtuvat toistojaksomutaatiosta, mutta joskus harvoin tauti voi aiheutua FMR1-geenin pistemutaatiosta tai deleetiosta.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Kliininen epäily fragiili-X -oireyhtymästä. Kehitysviiveen tai kehitysvammaisuuden etiologian selvittely. Kantajatutkimukset perheissä, joissa on todettu FMR1-geenin esi- tai täysmutaatio. Ataksia/tremor -oireyhtymä, FXTAS (Fragile X-associated Tremor Ataxia Syndrome). Naisilla munasarjojen toiminnan ennenaikainen hiipuminen, FXPOI (Fragile X-associated Primary Ovarian Insuffiency).

Ennen perheenjäsenten DNA-tutkimuksia suositellaan perinnöllisyysneuvontaa.

Myös sikiötutkimukset ovat mahdollisia istukka- tai lapsivesinäytteestä. Sikiötutkimuksista on aina sovittava etukäteen geneetikon kanssa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

B -FraX-D: 3-5 ml verta EDTA-putkeen.

Prenataalidiagnostiikka: Tutkimus voidaan tehdä myös istukka- tai lapsivesinäytteestä (9826 Cv-DNAmut tai 9825 Am-DNAmut). Sikiödiagnostisista tapauksista on aina sovittava etukäteen geneetikon kanssa, p. 03-311 75504 tai 03-311 75937 (Kliinisen genetiikan laboratorio, p. 03-311 75328).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä. Säilytys jääkaapissa.

Menetelmä

Repeat primed -PCR ja fragmenttianalyysi kaupallisella CE/IVD -merkityllä kitillä (AmplideX).

Tulos valmiina

Tulos on valmiina 4 viikon kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa ilmoitetaan CGG-toistojen lukumäärä ja mahdollinen mutaatiotyyppi. FMR1-geenin täysmutaatio sopii fragiili-X -oireyhtymään, esimutaatio merkitsee oireyhtymän kantajuutta. Normaali tulos ei välttämättä sulje pois fragiili-X -oireyhtymää, sillä tauti voi aiheutua myös FMR1-geenin pistemutaatioista tai deleetioista.