Tulosta

Tutkimus:
PARATHORMONIN KALTAINEN PEPTIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.2.2022

4155 • P -PTHrP

Johdanto

Syöpäpotilaan hyperkalsemia saattaa johtua maligniteettiin liittyvästä parathormonin kaltaisen peptidin tuotosta, joten määrityksellä on erotusdiagnostista merkitystä.

Indikaatiot

Hyperkalsemian etiologian selvittäminen erityisesti, kun sitä epäillään syövän aiheuttamaksi.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

1 ml EDTA-plasmaa (minimimäärä 0,5 ml plasmaa), hemolyysi häiritsee määritystä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte tulee sentrifugoida 30 min sisällä näytteenotosta, mielellään kylmässä. Plasma pakastettava heti sentrifugoinnin jälkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunoradiometria (IRMA)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Alle 1.3 pmol/l

Tulkinta

Plasman PTHrP -pitoisuus on usein lisääntynyt henkilöillä, joilla on syöpään liittyvä hyperkalsemia.

Virhelähteet

Hemolyysi häiritsee määritystä.