Tulosta

Tutkimus:
BUPIVAKAIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
18.1.2023

3699 • S -Bupiva

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Indikaatiot

Bupivakaiinihoidon seuranta. Toksisuuden epäily.

Näyteastia

seerumiputki 7/6 ml, geelitön

Näyte

2 ml seerumia. Lapset vähintään 1,5 ml. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

Tulkinta

Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan. Terapeuttinen alue aikuisilla on 1,0 – 4,8 mg/l.

Lisätiedot

Levobupivakaiini on bupivakaiinin enantiomeeri. Käyttämämme HPLC menetelmä ei erottele näitä enantiomeerejä ja ne tulevat määritetyksi samalla kertaa. Mikäli potilas on saanut molempia lääkkeitä niin tulos on bupivakaiinin ja levobupivakaiinin summa.

Synnyttäjälle epiduraali- ja paikallispuudutuksessa annettava bupivakaiini pääsee istukan kautta sikiön verenkiertoon (pitoisuus n. 25% äidin plasman pitoisuudesta). Vastasyntyneellä bupivakaiinin vaikutus on aikuisia voimakkaampi. Vastasyntyneellä maksametabolia on kehittymätöntä ja lääkkeen puoliintumiaika on pitkä (6 – 22 tuntia).

Toksista pitoisuuden raja-arvoa sikiölle tai vastasyntyneelle ei ole määritetty alihankintalaboratoriossa olevalle bupivakaiinin HPLC-menetelmälle. Kirjallisuuden perusteella bupivakaiinin toksiseksi plasmapitoisuudeksi vastasyntyneillä on esitetty tasoa 1,5 mg/l (2,0 mg/l), jonka ylittävillä pitoisuuksilla on odotettavissa kardiovaskulaarisia ja neurologisia haittavaikutuksia. Toksiset oireet ovat mm. bradykardia, vasodilataatio, hypotensio, johtoratahäiriöt, sydänpysäys, tajunnan tason lasku ja keskushermostolama.

Alihankintalaboratorio: Vita Laboratoriot