Tulosta

Tutkimus:
TOPIRAMAATTI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.2.2024

6452 • S -Topira

Johdanto

Topiramaatti on epilepsialääke, jolla on pitkä puoliintumisaika ja lineaarinen farmakokinetiikka. Topiramaatti metaboloituu pääasiassa munuaisten kautta, sen proteiineihin sitoutuminen on vähäistä eikä sillä ole kliinisesti merkityksellisiä aktiivisia metaboliitteja. Puoliintumisaika on n. 21 tuntia.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumiaPDF::SIVUNVAIHTO

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

Terapeuttinen alue 2-10 mg/l (6-30 µmol/l), antikonvulsiivinen teho on kuitenkin usein parempi korkeammalla pitoisuustasolla. Haittavaikutusten riski kasvaa merkittävästi pitoisuuden ylittäessä 16 mg/l.

Yksikkömuunnoskerroin:
µmol/l = mg/l x 2.95

Tulkinta

Pitoisuus voi nousta fenytoiinin, fenobarbitaalin, karbamatsepiinin ja posakonatsolin samanaikaisen käytön yhteydessä. Topiramaatilla ei ole merkittävää vaikutusta muiden antikonvulsanttien pitoisuuksiin.