Tulosta

Tutkimus:
TOPIRAMAATTI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
8.11.2022

6452 • S -Topira

6452 • S -Topira

Johdanto

Topiramaatti on epilepsialääke, jolla on pitkä puoliintumisaika ja lineaarinen farmakokinetiikka. Topiramaatti metaboloituu pääasiassa munuaisten kautta, sen proteiineihin sitoutuminen on vähäistä eikä sillä ole kliinisesti merkityksellisiä aktiivisia metaboliitteja.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys  ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

2 – 10 mg/l

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6452 | S -Topira Ei
6452 | S -Topira Ei