Tulosta

Tutkimus:
OBDUKTIO, NEUROPATOLOGINEN

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4071 • Pt-Obd-3

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7310 811
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset Pirhan vainajatoiminta p. (03) 311 75752 (klo 10.00-15.00)
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset THL:n obduktiokoordinaattori p. 029 524 6022

Kanta-Häme:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset Oma Hämeen obduktion toimisto p. 03 629 2138 (klo 8.00-15.00)
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset THL:n neuvontapalvelu p. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00)

Päijät-Häme:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 044 7195452
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset PäijätSote obduktion toimisto p. 03 819 2221
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset THL:n neuvontapalvelu p. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00)

Indikaatiot

Kuolemansyyn selvitys ja tautien aiheuttamien elinmuutosten tutkiminen silloin, kun haetaan ensisijaisesti selvitystä potilaan taudinkuvaan keskeisesti liittyneisiin epätavallisiin keskushermoston, ääreishermoston tai lihaksiston oireisiin ja löydöksiin. Mikäli kuolemaan liittyy tekijöitä, jotka edellyttävät oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvitystä, on tällaisesta kuolemantapauksesta ilmoitettava poliisiviranomaiselle.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Ruumiinavauspyynnön tulee sisältää lyhyesti keskeiset tiedot anamneesista, tehdyistä tutkimuksista ja annetuista hoidoista. Nimenomaan neurologisten selvitysten (mm. neuroradiologia, -fysiologia yms.) tulokset tulee selkeästi tuoda esiin. Kliininen kysymyksenasettelu ja erotusdiagnostiset vaihtoehdot ovat tärkeitä. Kliininen kuoleman mekanismi ja kliinikon kuolinsyyehdotukset on hyvä pyynnössä mainita. Lääketieteellinen ruumiinavaus edellyttää lain mukaan aina lupaa omaiselta. Vastuu luvan pyytämisestä on obduktion pyytäjällä. Luvan olemassaolo varmistetaan pyynnön teon yhteydessä (tilauskäyttöliittymä) ja se riittää patologian yksikölle tietona kuolemansyyn selvittämiseen lääketieteellisella puolella liittyvän lupamenettelyn huomioon ottamisesta. Erityisesti Taysin ja keskussairaaloiden ulkopuolelta tulevien vainajien sairauskertomusmerkinnät, jotka on tehty riittävällä laajuudella, on toimitettava viipymättä patologian toimistoon. Niitä ei pidä lähettää vainajan mukana. Usein voidaan esitietojen osalta hyödyntää sähköistä potilastietojärjestelmää, mutta potilaskansio tulee silti lähettää patologian yksikköön.

Jos hoitanut lääkäri haluaa itse osallistua obduktiodemonstraatioon, siitä on ilmoitettava lähetteessä (lääkärin nimi ja puhelinnumero).

Tässä tutkimuksessa neuropatologisen analytiikan osuus tehdään keskitetysti Pirkanmaalla.

Tekotiheys

Arkipäivisin 1-2 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

3 kuukauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin neljän vuorokauden ajan.

Tulkinta

Ruumiinavauksesta annetaan makroskooppinen lausunto, joka sisältää avauslöydöksiin perustuvat kuolinsyyehdotukset. Kudosnäytteiden ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella annetaan lopullinen mikroskooppinen lausunto, kuolinsyyehdotukset ja histologiset diagnoosit.

Lisätiedot

Tutkimuksen suorittamiseen liittyvistä seikoista voi etukäteen neuvotella neuropatologin, oyl Hannu Haapasalon kanssa, puh. 311 76560.

Mikäli on epäselvyyttä siitä, suoritetaanko oikeuslääketieteellinen vai lääketieteellinen ruumiinavaus, hoitava lääkäri voi kysyä neuvoa THL:n valtakunnallisesta oikeuslääketieteellisestä neuvontapalvelusta puh. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00).