Tulosta

Tutkimus:
GENETIIKAN ESIKÄSITTELY
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
2.5.2024

9634 • Bm-GenEsik

9601 • B -GenEsik

Johdanto

Genetiikan esikäsittelypyyntöä käytetään hematologisten maligniteettien molekyyligeneettisissä tutkimuksissa otettavien näytteiden esikäsittelyssä ja säilytyksessä. 

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Hematologisen maligniteetin diagnostiikka ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyteastia

CPT-putki

Näyte

Verinäyte: 2x 8 ml verta CPT-putkeen. Putkityyppi BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 8 ml draw capacity.

Luuydinnäyte: 3 ml luuydintä sitraattiruiskulla CPT-putkeen. Putkityyppi BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 ml draw capacity. 

HUOM! Merkitse putkeen todellinen näytteenottoaika. Näyte on sentrifugoitava 2 tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoi ja merkitse fuugausaika putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

CPT-putki säilytetään huoneenlämmössä ja se on sentrifugoitava mahdollisimman pian näytteenotosta, viimeistään kuitenkin 2 tunnin sisällä. Mikäli näyte tulee TAYS:n ulkopuolelta, sentrifugointi on tehtävä lähettävässä yksikössä. CPT-putket sekoitetaan juuri ennen sentrifugointia kääntämällä ne ylösalaisin 8-10 kertaa. CPT-putket sentrifugoidaan 1600 g, 30 min, minkä jälkeen putkia käännellään uudelleen ylösalaisin 8-10 kertaa. Merkitse fuugausaika putkeen. CPT-putkea ei saa pakastaa tai avata enää sentrifugoinnin jälkeen. Sentrifugoinnin jälkeen näyte lähetetään huoneenlämmössä laboratorioon. Pidempiaikainen säilytys huoneenlämmössä, pimeässä ja pystyasennossa. Näyte tulee toimittaa mahdollisimman pian genetiikan laboratorioon.

Menetelmä

Mononukleaaristen solujen eristys.

Virhelähteet

CPT-putken sentrifugointi kahden tunnin sisällä ja putken säilytys valolta suojattuna on oleellisen tärkeää näytteestä tehtävän tutkimuksen onnistumisen kannalta.