Tulosta

Tutkimus:
TRIJODITYRONIINI, VAPAA

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
29.3.2023

6362 • P -T3-V

Johdanto

Kilpirauhanen tuottaa tyroksiinia (T4) ja trijodityroniinia (T3). Veressä molemmat hormonit ovat pääosin kantajaproteiineihin kiinnittyneinä. Tyroksiinin kokonaispitoisuus plasmassa on noin 50-kertainen trijodityroniiniin verrattuna, mutta vapaa fraktio vain noin kaksi kertaa vapaata trijodityroniinia korkeampi. Kaikki tyroksiini on peräisin kilpirauhasesta, kun taas 80 % trijodityroniinista muodostuu perifeerisissä kudoksissa siten, että T4 menettää yhden jodiatominsa. T3 on biologisesti huomattavasti tehokkaampaa kuin T4. Vapaan fraktion määrityksellä saadaan luotettava kuva trijodityroniinipitoisuudesta myös kantajaproteiinimäärien ajoittaisissa muutoksissa, esim. raskauden jälkipuoliskolla sekä maksa- ja munuaissaurauksien yhteydessä.

Indikaatiot

Hypertyreoosin diagnostiikka. Tyroksiinikorvaushoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte tulisi ottaa TSH:n vuorokausivaihtelu huomioiden klo 7 – 14 välillä. Tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi voi olla perusteltua, että seurantanäytteet otetaan yksilökohtaisesti mahdollisimman samaan kellonaikaan.

Suuriannoksisen (yli 5 mg/vrk) biotiinilisän käyttö tulee tauottaa vähintään 8 tuntia ennen näytteenottoa virheellisen korkeiden tulosten välttämiseksi.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli se saadaan varmasti perille analysoivaan laboratorioon vuorokauden kuluessa. Eroteltu näyte säilyy jääkaappilämpötilassa viikon, minkä sisällä alle vuorokauden kestävä lähetys huoneenlämmössä ja muutoin kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

0 – 6 pv 2.6 – 10.1 pmol/l
7 pv – 3 kk 3.0 – 9.5 pmol/l
4 – 12 kk 3.3 – 9.1 pmol/l
yli 1 v – 6 v      3.7 – 8.5 pmol/l
7 – 11 v 3.9 – 8.0 pmol/l
12 – 20 v 3.9 – 7.7 pmol/l
yli 20 v 3.1 – 6.8 pmol/l

Tulkinta

Vapaa trijodityroniini kohoaa hypertyreoosissa. Hypotyreoosin perusdiagnostiikassa T3-V-määrityksestä ei ole apua, koska myös vaikeat yleissairaudet voivat vaikuttaa T3-V-tasoa alentavasti. Määritys soveltuu hyvin hypotyreoosin ja tyreoideakarsinooman tyroksiinikorvaushoidon seurantaan.

Virhelähteet

Kilpirauhashormonien autovasta-aineet ja kantajaproteiinien perinnölliset poikkeamat saattavat häiritä määritystä.

Biotiini voi aiheuttaa virheellisen korkean tuloksen. Potilailta, jotka saavat suuria biotiiniannoksia (yli 5 mg/vrk), näytettä ei tulisi ottaa ennen kuin on kulunut 8 tuntia edellisestä biotiiniannoksesta.