Tulosta

Tutkimus:
EPSTEIN-BARR VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVANT)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
4.10.2022

4775 • P -EBVNh

4776 • -EBVNh

Johdanto

Latentti Epstein-Barr virusinfektio voi aktivoitua erityisesti immunopuutteisilla potilailla aiheuttaen lymfoproliferatiivisen tilan.

Indikaatiot

Epäiltäessä EBV-infektion reaktivoitumista, esim. elinsiirtopotilaiden lymfoproliferatiiviset tilat.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus 4776 -EBVNh ei ole sähköisesti tilattavissa Keski-Suomen alueella. Tutkimuksen tilaamiseen voidaan käyttää nimikettä 92200 -MikErik (vaaditut lisätiedot täytettävä huolellisesti).

Näyteastia

P-EBVNh: EDTA-putki (K2) 7/6 ml

-EBVNh :  tehdaspuhdas putki 3 – 10 ml

Näyte

Plasma: 2 ml EDTA- plasmaa, joka on erotettava viimeistään 4-6 tunnin kuluttua näytteenotosta.

Selkäydinneste, kudospala, kudosneste, virtsa, BAL-neste, nenänielunäyte: Otetaan puhtaaseen muoviputkeen 1 ml. Selkäydinnesteen (Likvorin) minimimäärä 0.5 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Plasma erotelta viimeistään 4-6 tunnin kuluttua näytteenotosta.

Säilytys jääkaapissa max 3 vrk, kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR (polymeraasiketjureaktio).

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua

Tulkinta

Plasmanäytteiden tulos ilmoitetaan IU/ml.
EBV-DNA:n toteaminen on merkki aktivoituneesta infektiosta ja kopioiden määrä kuvaa infektion aktiivisuutta ja vakavuusastetta.

Kudosnäytteille ilmoitetaan kopiolukumäärä/cm3 tai kokonaisena käsitellyille ohutneulanäytteille kopiolukumäärä biopsiaa kohden. Kudosnäytteiden PCR positiivisuuden merkitsevyydelle ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia. Mikäli näytteessä on lymfosyyttejä, PCR signaali voi olla peräisin solujen sisältämistä viruspartikkeleista.

 Plasmanäytteille testin tunnistusraja on 14 IU/ml.: kvantitatiivinen mittausalue on 20 IU/ml ‐ 200 000 000 IU/ml.

Tulos välillä 14 ‐ 19 IU/ml vastataan tuloskentässä RAJA-ARVO ja lausunnossa raja-arvoisena tuloksena.