Tulosta

Tutkimus:
EPSTEIN-BARR VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVANT)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
4.10.2022

4775 • P -EBVNh

4776 • -EBVNh

4775 • P -EBVNh

4776 • -EBVNh

Johdanto

Latentti Epstein-Barr virusinfektio voi aktivoitua erityisesti immunopuutteisilla potilailla aiheuttaen lymfoproliferatiivisen tilan.

Indikaatiot

Epäiltäessä EBV-infektion reaktivoitumista, esim. elinsiirtopotilaiden lymfoproliferatiiviset tilat.

Näyteastia

P-EBVNh: EDTA-putki (K2) 7/6 ml

-EBVNh :  tehdaspuhdas putki 3 – 10 ml

Näyte

Plasma: 2 ml EDTA- plasmaa, joka on erotettava viimeistään 4-6 tunnin kuluttua näytteenotosta.

Selkäydinneste, kudospala, kudosneste, virtsa, BAL-neste, nenänielunäyte: Otetaan puhtaaseen muoviputkeen 1 ml. Selkäydinnesteen (Likvorin) minimimäärä 0.5 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Plasma erotelta viimeistään 4-6 tunnin kuluttua näytteenotosta.

Säilytys jääkaapissa max 3 vrk, kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR (polymeraasiketjureaktio).

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua

Tulkinta

Plasmanäytteiden tulos ilmoitetaan kopioiden määränä/ml.
EBV-DNA:n toteaminen on merkki aktivoituneesta infektiosta ja kopioiden määrä kuvaa infektion aktiivisuutta ja vakavuusastetta.
Kudosnäytteille ilmoitetaan kopiolukumäärä/cm3 tai kokonaisena käsitellyille ohutneulanäytteille kopiolukumäärä biopsiaa kohden. Kudosnäytteiden PCR positiivisuuden merkitsevyydelle ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia. Mikäli näytteessä on lymfosyyttejä, PCR signaali voi olla peräisin solujen sisältämistä viruspartikkeleista.

Kopiolukumerkinnät ja lausunnot plasma- ja virtsanäytteille:
<50 kopiota/ml näytteessä ei mitattavaa määrää virus-DNA:ta.
50 – 200 kopiota/ml määritys herkkyyden alarajalla, tulos raja-arvo.
250 – 500 kopiota/ml viittaa pieneen viruskuormaan.
550 – 5000 kopiota/ml viittaa kohtalaiseen viruskuormaan.
>5000 kopiota/ml viittaa suureen viruskuormaan.