Tulosta

Tutkimus:
ANTIMONI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

6079 • U -Sb

Johdanto

Virtsan antimonimääritystä käytetään antimonin ja sen epäorgaanisten yhdisteiden aiheuttaman altistuksen selvittelyssä.

Indikaatiot

Työpaikan antimonialtistuksen toteaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä työviikon tai altistumisjakson lopulla. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Näyteastia

Kertakäyttöisestä keräysastiasta 20 ml virtsaa siirretään Työterveyslaitoksen toimittamaan erityispestyyn lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan huoneenlämmössä siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Tulos valmiina

Noin kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Altistumattomien viiteraja on 17.4.2023 alkaen 0,1 µg/l (0,8 nmol/l), vanha viiteraja 9 nmol/l.

Tulkinta

Toimenpiderajaa ei ole asetettu.

EU on luokitellut antimonitrioksidin syöpää aiheuttavaksi (ryhmä 3; R40). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Raskaana olevien ei tule altistua antimonitrioksidille ts. virtsan antimonipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 9 nmol/l.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Lisätiedot

Samasta 20 ml virtsanäytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös muita raskasmetalleja.