Tulosta

Tutkimus:
ADRENOKORTIKOTROPIINI-VAPAUTTAJAHORMONIKOE (CRH-koe)

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
6.6.2019

3132 • Pt-CRH-R

Johdanto

Hypotalamuksessa syntyvä CRH (adrenokortikotropiinin vapauttajahormoni) stimuloi aivolisäkkeen ACTH:n eritystä, mikä puolestaan saa aikaan lisämunuaiskuoren kortisolituoton. Tutkimuksella saadaan tietoa adrenokortikotropiinin tuotosta sekä lisämunuaiskuoren kortisolivasteesta endogeeniseen adrenokortikotropiinistimulaatioon. Kokeella on merkitystä Cushingin oireyhtymän erotusdiagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Epäiltäessä hypofyysin varren vauriota tai hypotalaamista tautimuotoa kokeen ajoitusta voidaan pidentää ottamalla ylimääräisiä verinäytteitä.

Indikaatiot

Cushingin oireyhtymän erotusdiagnostiikka ja hoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Koe voidaan suorittaa myös polikliinisesti.

Kaikki paitsi ehdottoman välttämättömät lääkkeet tulisi lopettaa vähintään vuorokautta ennen koetta, mikäli se kliinisesti arvioiden on mahdollista toteuttaa potilaan terveyttä vaarantamatta. Potilas paastoaa edellisestä illasta klo 20 lähtien. Vettä saa nauttia. Tupakointi on kielletty edellisestä illasta alkaen. Koe aloitetaan aamulla klo 8 – 10 välillä. Potilas on makuulla puoli tuntia ennen kokeen aloittamista ja kokeen ajan.

Näyteastia

P -Korsol: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

P -ACTH: EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

P -Korsol: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla. 

P -ACTH: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla, kylmänäytteenotto. Putket sekoitetaan ja asetetaan heti jäähauteeseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -Korsol: näytteet lähetetään huoneenlämmössä ja säilytetään jääkaapissa ennen analysointia.

P -ACTH: Kylmänäytteenotto ja kylmäsentrifugointi. Plasma erotellaan mahdollisimman pian ja pakastetaan välittömästi yhteen muoviputkeen (aiemmasta jaosta kahteen putkeen on luovuttu). Näytteiden säilytys ja lähetys pakastettuna. Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana. Huom. Taysissa otetut näytteet toimitetaan jäähauteessa automaatiolle analysoitaviksi.

Menetelmä

CRH-valmistetta ei ole rekisteröity Suomessa. Valmisteen käyttöön vaaditaan Lääkelaitoksen erityislupa.

Lääkäri suorittaa kokeen. Koe aloitetaan ottamalla 0-näytteet kortisolin ja ACTH:n määrittämistä varten. CRH-kuiva-aine ja liuotin sekoitetaan. Tämän jälkeen injisoidaan i.v. 100 µg CRH:ta (CRH Ferring). Verinäytteet otetaan 20 min ja 60 min kuluttua. Mikäli otetaan ylimääräisiä näytteitä, ajoituksen jatkamisesta päätetään potilaskohtaisesti erikseen.

Kaikista näytteistä tutkitaan kortisoli ja ACTH.

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Viiteväli

Huom. Kortisolin määritysmenetelmässä tapahtunut reagenssi- ja viitearvomuutos 7.10.2015, mikä laskenut tulostasoa 20 – 30 %.

Tulkinta

CRH:n vaikutuksesta tapahtuva ACTH-tuotto nostaa plasman kortisolipitoisuuden vähintään tasolle 500 nmol/l, ja ACTH:ta mitattaessa tulisi olla todettavissa selvä nousu. Pituitaarisessa Cushingin oireyhtymässä kortisolin ja ACTH:n lähtötasot ovat korkeat ja vaste voimakas erityisesti ACTH:n osalta. Lisämunuaisperäisessä Cushingin oireyhtymässä ACTH:n lähtötaso on matala eikä kokeen aikana todeta minkäänlaista vastetta. Ektooppisessa ACTH-tuotannossa ACTH:n lähtötaso on korkea, eikä mitään vastetta todeta.

Mikäli halutaan samanaikaisesti tietoa muiden hypofyysihormonien tuotosta, koe suoritetaan osana laajaa aivolisäkehormonitutkimusta (ks. Aivolisäkehormonitutkimus, laaja, aikuiset, 5094 Pt-Hypo-RA).