Tulosta

Tutkimus:
ADRENOKORTIKOTROPIINI-VAPAUTTAJAHORMONIKOE (CRH-koe)

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
18.10.2023

3132 • Pt-CRH-R

Johdanto

Hypotalamuksessa syntyvä CRH (adrenokortikotropiinin vapauttajahormoni) stimuloi aivolisäkkeen ACTH:n eritystä, mikä puolestaan saa aikaan lisämunuaiskuoren kortisolituoton. Tutkimuksella saadaan tietoa adrenokortikotropiinin tuotosta sekä lisämunuaiskuoren kortisolivasteesta endogeeniseen adrenokortikotropiinistimulaatioon. Kokeella on merkitystä Cushingin oireyhtymän erotusdiagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Epäiltäessä hypofyysin varren vauriota tai hypotalaamista tautimuotoa kokeen ajoitusta voidaan pidentää ottamalla ylimääräisiä verinäytteitä.

Tiedustelut

PSHP:n alueella näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä poliklinikkalaboratoriosta, p. 03 311 76429 tai 03 311 77508

KHSHP:n alueella näytteenoton tilaus arkisin klo 8 – 15, p. 041 732 0860

KSSHP:n alueella sähköinen tutkimuspyyntö ja ajanvaraus vastaavat näytteenoton tilausta.
Laboratorion toimisto, p. 014 269 1850

Indikaatiot

Cushingin oireyhtymän erotusdiagnostiikka ja hoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Koe voidaan suorittaa myös polikliinisesti.

Kaikki paitsi ehdottoman välttämättömät lääkkeet tulisi lopettaa vähintään vuorokautta ennen koetta, mikäli se kliinisesti arvioiden on toteutettavissa potilaan terveyttä vaarantamatta. Glukokortikoidit ja keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet on suositeltavaa tauottaa jo viikkoa edeltävästi, jos mahdollista. Potilas on levossa ennen kokeen aloittamista ja kokeen ajan.

Näyteastia

P -Korsol: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

P -ACTH: EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

P -Korsol: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla. 

P -ACTH: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla, kylmänäytteenotto. Putket sekoitetaan ja asetetaan heti jäähauteeseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -Korsol: näytteet lähetetään huoneenlämmössä ja säilytetään jääkaapissa ennen analysointia.

P -ACTH: Kylmänäytteenotto ja kylmäsentrifugointi. Plasma erotellaan mahdollisimman pian ja pakastetaan välittömästi yhteen muoviputkeen. Näytteiden säilytys ja lähetys pakastettuna. Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana. Huom. Taysissa otetut näytteet toimitetaan jäähauteessa automaatiolle analysoitaviksi.

Menetelmä

Koe aloitetaan ottamalla -15 min ja 0-näytteet kortisolin ja ACTH:n määrittämistä varten. CRH-kuiva-aine ja liuotin sekoitetaan. Tämän jälkeen injisoidaan i.v. 100 µg CRH:ta (CRH Ferring). Verinäytteet otetaan 20, 60 ja 90 min kuluttua. Mikäli otetaan ylimääräisiä näytteitä, ajoituksen jatkamisesta päätetään potilaskohtaisesti erikseen.

Kaikista näytteistä tutkitaan kortisoli ja ACTH.

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

CRH:n vaikutuksesta tapahtuva ACTH-tuotto nostaa plasman kortisolipitoisuuden vähintään tasolle 500 nmol/l, ja ACTH:ta mitattaessa tulisi olla todettavissa selvä nousu. Pituitaarisessa Cushingin oireyhtymässä kortisolin ja ACTH:n lähtötasot ovat korkeat ja vaste voimakas erityisesti ACTH:n osalta. Lisämunuaisperäisessä Cushingin oireyhtymässä ACTH:n lähtötaso on matala eikä kokeen aikana todeta minkäänlaista vastetta. Ektooppisessa ACTH-tuotannossa ACTH:n lähtötaso on korkea, eikä mitään vastetta todeta.

Mikäli halutaan samanaikaisesti tietoa muiden hypofyysihormonien tuotosta, koe suoritetaan osana laajaa aivolisäkehormonitutkimusta (ks. Aivolisäkehormonitutkimus, laaja, aikuiset, 5094 Pt-Hypo-RA).