Tulosta

Tutkimus:
PAASTOTUTKIMUS (GLUKOOSI + INSULIINI + C-PEPTIDI), aikuiset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
29.5.2024

2445 • Pt-Paasto

Johdanto

Paastokoetta käytetään hypoglykemian erotusdiagnostiikassa osoittamaan mahdollisen hyperinsulinismin olemassaolo. Hyperinsulinismipotilailla on paaston aikana normaalia korkeampia plasman insuliiniarvoja verrattuna verensokeritasoon.

Indikaatiot

Insulinooman diagnostiikka.

Tutkimuksen tilaaminen

1. WebFimlab-pyynnön näytteenoton tyypiksi valitaan ”Laboratorio noutaa osastolta” 

2. Samalla tapahtumalla ei tilata muita tutkimuksia vaan ainoastaan 2445 Pt-Paasto

3. Kokeesta ilmoitetaan viimeistään edellisenä päivänä Tampereen keskuslaboratorioon p. 76536

Potilaan esivalmistelu

12 tunnin paasto.

Näyteastia

fP-Gluk: fluoridisitraattiputki 5/3 ml
fP-Insu: EDTA-putki (K2) 5/3 ml
fP-C-Pept: litiumhepariinigeeliputki 5/3 mlPDF::SIVUNVAIHTO

Näyte

fP-Gluk: 3 ml laskimoverta fluoridisitraattiputkeen (tai 0.5 ml laskimoverta mikrofluoridiputkeen).
fP-Insu: 1 ml (vähintään 0.5 ml)
 ehdottomasti hemolysoitumatonta EDTA-plasmaa, kylmänäytteenotto.
fP-C-Pept: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteenotossa on erityisesti varottava näytteen hemolysoitumista. Näytteeseen on merkittävä selkeästi, milloin se on otettu, jos poikkeama on enemmän kuin +/- 30 min tarraan tulostuneesta ajasta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan välittömästi näytteenoton jälkeen esikäsittelyyn.

fP-Gluk: näyte säilyy 48 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.
fP-Insu: näyte toimitetaan laboratorioon jäähauteessa. Plasma erotellaan kylmäsentrifugoinnilla mahdollisimman pian ja pakastetaan, vältettävä hemolyysiä.
fP-C-Pept: näyte voidaan lähettää geeliputkessa sentrifugoimatta huoneenlämmössä, mikäli se on perillä 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. Muutoin eroteltu näyte lähetetään vuorokauden sisällä kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Patologisen runsaan insuliinin erittämisen johdosta paasto aiheuttaa yleensä insulinoomapotilaille veren glukoosipitoisuuden laskun ja hypoglykemian oireita.

Mikäli koetta ei jouduta keskeyttämään, potilas paastoaa enintään 72 tuntia.

Paasto aloitetaan illalla klo 20. Aamulla klo 8, normaalin 12 tunnin paaston jälkeen, otetaan ensimmäiset glukoosi-, insuliini- ja C-peptidinäytteet. Paastoa jatketaan korkeintaan 72 tuntiin saakka siten, että näytteitä otetaan aina 4 tunnin välein (klo 12:00, 16:00, 20:00, 00:00, 04:00 ja 08:00). Paaston aikana saa juoda vettä.

Huom.
Paastotutkimuksessa olevaa hypoglykemiapotilasta on tarkoin seurattava, koska kokeen aikana voi kehittyä vakavia hypoglykemian oireita. Kokeen keskeytyessä vakavan hypoglykemian seurauksena otetaan glukoosi-, insuliini-, C-peptidi ja hydroksibutyraattinäytteet sekä seerumin varanäyte (15000 S -Vara). Varanäytteestä voidaan tarvittaessa tehdä jatkotutkimuksia hypoglykemian syyn selvittämiseksi.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa

Tulkinta

Terveillä henkilöillä ei veren glukoosipitoisuus paastokokeen aikana juuri laske normaalin alapuolelle, koska insuliinieritys paaston seurauksena jarruttuu. Oireisen hypoglykemian (plasman glukoosipitoisuus alle 2.5 mmol/l henkilöllä, jolla ei ole aiemmin todettu selvää Whipplen triadia tai alle 3.0 mmol/l henkilöllä, jolla Whipplen triadi on aiemmin todettu) kehittyminen paastokokeessa insuliinitason ollessa samanaikaisesti vähintään 3.0 mU/l ja C-peptidipitoisuuden ollessa vähintään 0.2 nmol/l viittaa siihen, että hypoglykemian todennäköinen syy on endogeeninen hyperinsulinismi.

Virhelähteet

Hemolyysi alentaa virheellisesti insuliinipitoisuutta.