Tulosta

Tutkimus:
PAASTOTUTKIMUS (GLUKOOSI + INSULIINI + C-PEPTIDI), aikuiset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
18.1.2023

2445 • Pt-Paasto

Johdanto

Paastokoetta käytetään hypoglykemian erotusdiagnostiikassa osoittamaan mahdollisen hyperinsulinismin olemassaolo. Hyperinsulinismipotilailla on paaston aikana normaalia korkeampia plasman insuliiniarvoja verrattuna verensokeritasoon.

Indikaatiot

Insulinooman diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimusintervalleja on yhteen pyyntöön mahdollista sisällyttää enintään 9 (= 10 aikapistettä), joten 36 tuntia ylittäville näytteille on tehtävä toinen pyyntö 2445 Pt-Paasto kyseiselle päivämäärälle, jolloin 40 tunnin näyte otetaan. Tutkimuksen aikapisteiden ja päivämäärien kronologisuuden säilyttävä pyyntökäytäntö:

1. WebFimlab-pyyntö tehdään näytteenoton aloituspäivämäärälle klo 08:00. Aikapisteet 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ja 36 h ovat järjestelmässä valmiina ilman muutostarpeita, ellei aikapisteitä haluta vähentää oletetusta ja tehdä lyhyempi tutkimus.

2. WebFimlab-pyyntö tehdään kokeen jatkuessa kahden päivän päähän ensimmäisestä klo 00:00 (40 h näytteen aikapiste). Järjestelmän tarjoamat aikapisteet muutetaan muotoon 40, 44, 48, 52, 56 ja 60 h. Pyyntöpohjasta tulee muutosten jälkeen poistaa ja jättää tyhjiksi neljä viimeistä aikapistettä.

Huom. 60 h kohdalla tutkimuksen kokonaiskesto on 72 h, koska paasto alkanut 1. pyyntöä edeltävänä iltana klo 20.

Potilaan esivalmistelu

12 tunnin paasto.

Näyteastia

fP-Gluk: fluoridisitraattiputki 5/3 ml
fP-Insu: EDTA-putki (K2) 5/3 ml
fP-C-Pept: litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

fP-Gluk: 3 ml laskimoverta fluoridisitraattiputkeen (tai 0.5 ml laskimoverta mikrofluoridiputkeen).
fP-Insu: 1 ml (vähintään 0.5 ml)
 ehdottomasti hemolysoitumatonta EDTA-plasmaa, kylmänäytteenotto.
fP-C-Pept: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteenotossa on erityisesti varottava näytteen hemolysoitumista. Kaikissa näytetarroissa on oltava selkeä merkintä, milloin näyte on otettu.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan välittömästi näytteenoton jälkeen esikäsittelyyn.

fP-Gluk: näyte säilyy 48 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.
fP-Insu: näyte toimitetaan laboratorioon jäähauteessa. Plasma erotellaan kylmäsentrifugoinnilla mahdollisimman pian ja pakastetaan, vältettävä hemolyysiä.
fP-C-Pept: näyte voidaan lähettää geeliputkessa sentrifugoimatta huoneenlämmössä, mikäli se on perillä 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. Muutoin eroteltu näyte lähetetään vuorokauden sisällä kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Patologisen runsaan insuliinin erittämisen johdosta paasto aiheuttaa yleensä insulinoomapotilaille veren glukoosipitoisuuden laskun ja hypoglykemian oireita.

Mikäli koetta ei jouduta keskeyttämään, potilas paastoaa enintään 72 tuntia.

Paasto aloitetaan illalla klo 20. Aamulla klo 8, normaalin 12 tunnin paaston jälkeen, otetaan ensimmäiset glukoosi-, insuliini- ja C-peptidinäytteet. Paastoa jatketaan korkeintaan 72 tuntiin saakka siten, että näytteitä otetaan aina 4 tunnin välein (klo 12:00, 16:00, 20:00, 00:00, 04:00 ja 08:00). Paaston aikana saa juoda vettä.

Huom.
Paastotutkimuksessa olevaa hypoglykemiapotilasta on tarkoin seurattava, koska kokeen aikana voi kehittyä vakavia hypoglykemian oireita. Kokeen keskeytyessä vakavan hypoglykemian seurauksena otetaan glukoosi-, insuliini-, C-peptidi ja hydroksibutyraattinäytteet sekä seerumin varanäyte (15000 S -Vara). Varanäytteestä voidaan tarvittaessa tehdä jatkotutkimuksia hypoglykemian syyn selvittämiseksi.

Tulos valmiina

fP-Gluk: samana päivänä.
fP-Insu ja ja fP-C-Pept: 2-3 päivän kuluessa.

Viiteväli

Terveillä henkilöillä ei veren glukoosipitoisuus paastokokeen aikana juuri laske normaalin alapuolelle, koska insuliinieritys paaston seurauksena jarruttuu. Oireisen hypoglykemian kehittyminen paastokokeessa insuliinitason ollessa samanaikaisesti vielä mitattavissa (ei täysin jarruttunut) yhdistettynä C-peptidipitoisuuteen yli 0.20 nmol/l viittaa siihen, että hypoglykemian todennäköinen syy on hyperinsulinismi.

Virhelähteet

Hemolyysi alentaa virheellisesti insuliinipitoisuutta.