Tulosta

Tutkimus:
TYROKSIINI, VAPAA

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
29.3.2023

4832 • P -T4-V

Johdanto

Kilpirauhanen tuottaa tyroksiinia (T4) ja trijodityroniinia (T3). Veressä molemmat hormonit ovat pääosin kantajaproteiineihin kiinnittyneinä. Tyroksiinin kokonaispitoisuus plasmassa on noin 50-kertainen trijodityroniiniin verrattuna, mutta vapaa fraktio vain noin kaksi kertaa vapaata trijodityroniinia korkeampi. Kaikki tyroksiini on peräisin kilpirauhasesta, kun taas 80 % trijodityroniinista muodostuu perifeerisissä kudoksissa siten, että T4 menettää yhden jodiatominsa. T3 on biologisesti huomattavasti tehokkaampaa kuin T4. Vapaan fraktion määrityksellä saadaan luotettava kuva tyroksiinipitoisuudesta myös kantajaproteiinimäärien ajoittaisissa muutoksissa, esim. raskauden jälkipuoliskolla sekä maksa- ja munuaissaurauksien yhteydessä.

Indikaatiot

Kilpirauhasen hormonitasapainon arvioiminen.

Potilaan esivalmistelu

Näyte tulisi ottaa TSH:n vuorokausivaihtelu huomioiden klo 7 – 14 välillä. Tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi voi olla perusteltua, että seurantanäytteet otetaan yksilökohtaisesti mahdollisimman samaan kellonaikaan. Jos käytössä on tyroksiinilääkitys, kyseisen päivän annos otetaan vasta näytteenoton jälkeen. Karbimatsolin ja propyylitiourasiilin voi ottaa normaalisti ennen näytteenottoa.

Suuriannoksisen (yli 5 mg/vrk) biotiinilisän käyttö tulee tauottaa vähintään 8 tuntia ennen näytteenottoa virheellisen korkeiden tulosten välttämiseksi.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli se saadaan varmasti perille analysoivaan laboratorioon vuorokauden kuluessa. Eroteltu näyte säilyy jääkaappilämpötilassa viikon, minkä sisällä alle vuorokauden kestävä lähetys huoneenlämmössä ja muutoin kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

0 – 6 pv 10 – 32 pmol/l
7 pv – 3 kk 11 – 28 pmol/l
4 – 11 kk 11 – 25 pmol/l
1 – 20 v     11 – 21 pmol/l
yli 20 v 11 – 22 pmol/l

Tulkinta

Vapaan tyroksiinin pitoisuus kohoaa hypertyreoosissa ja laskee hypotyreoosissa. Kohonneita arvoja voivat aiheuttaa myös hepariinihoito ja suuret salisylaattiannokset. Yleissairauksien yhteydessä voidaan myös tavata kohonneita arvoja. Alentuneita T4-V -pitoisuuksia esiintyy fenytoiini- tai karbamatsepiinihoidon aikana. Raskauden aikana pitoisuus laskee viimeistä raskauskolmannesta kohti.

Virhelähteet

Kilpirauhashormonien autovasta-aineet ja kantajaproteiinien perinnölliset poikkeamat saattavat häiritä määritystä.

Biotiini voi aiheuttaa virheellisen korkean tuloksen. Potilailta, jotka saavat suuria biotiiniannoksia (yli 5 mg/vrk), näytettä ei tulisi ottaa ennen kuin on kulunut 8 tuntia edellisestä biotiiniannoksesta.

Lisätiedot

Lasten viitevälit:

Gunapalasingham G et al: Reference values for fasting serum concentrations of thyroid-stimulating hormone and thyroid hormones in healthy Danish/North-European white children and adolescents. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, vol. 79, No 1-2, 129-135, 2019.

Chaler et al: age-specific thyroid hormone and thyrotropin reference intervals for a pediatric and adolescent population. Clin Chem Lab Med Apr 19;50(5):885-90, 2012.

CALIPER

Viiteväleissä on huomioitu osittaiset menetelmäerot.