Tulosta

Tutkimus:
DOKSEPIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.11.2019

3168 • S -Doksep

Sisältää osatutkimukset S -Nordoks ja S -DokNorS

Johdanto

Doksepiini on trisyklinen masennuslääke, jolla on myös antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnissa. Doksepiini metaboloituu maksassa lähes täysin. Doksepiinin eliminaation puoliintumisaika on 8-24 tuntia. Päämetaboliitti nordoksepiini on farmakologisesti aktiivinen ja sen puoliintumisaika on keskimäärin 50 tuntia. Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat yleisiä.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Doksepiinihoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa. 

Viiteväli

Doksepiinille ja nordoksepiinille ei ole käytettävissä viitearvoja. Doksepiinin ja nordoksepiinin yhteenlasketun pitoisuuden tulisi olla välillä 184 – 551 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1101 nmol/l (yli 300 ng/ml).

Tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan doksepiinin ja nordoksepiinin pitoisuudet sekä niiden yhteenlaskettu pitoisuus.