Tulosta

Tutkimus:
PRIMIDONI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.2.2022

2499 • S -Primid

Johdanto

Fenobarbitaalin sukuinen primidoni on laajakirjoinen epilepsialääke, joka metaboloituu maksassa antikonvulsiivisesti vaikuttaviksi fenyylietyylimalonamidiksi ja fenobarbitaaliksi. Lääke imeytyy hyvin suun kautta otettuna, hyötyosuus on noin 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan noin 3 tunnissa. Primidoni sitoutuu plasman proteiineihin alle 30 %:sti. Jakautumistilavuus on keskimäärin 0.6 l/kg. Primidonin puoliintumisaika seerumissa on keskimäärin 6-8 tuntia, fenobarbitaalin 50-150 tuntia ja fenyylietyylimalonamidin 8-120 tuntia.

Indikaatiot

Primidonihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Lääkehoidon seurannassa näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta, muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen.

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (CEDIA)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Primidonin terapeuttisen pitoisuuden määritteleminen on vaikeaa, sillä se metaboloituu yksilöllisellä muuttumisnopeudella. Vakiintunut taso primidonin suhteen saavutetaan kahdessa vuorokaudessa, fenyylietyylimalonamidin suhteen 3 – 4 vuorokaudessa ja fenobarbitaalin suhteen 20 vuorokaudessa.

Terapeuttisena alueena pidetään pitoisuutta 23 – 46 µmol/l. Toksisia oireita voi ilmetä pitoisuuksilla > 115 µmol/l.

Lääkeaineista mm. valproaatti hidastaa primidonin eliminaatiota ja fenytoiini vastaavasti kiihdyttää. Primidoni toimii myös itse voimakkaana entsyymi-induktorina pienentäen useiden lääkeaineiden pitoisuuksia.