Tulosta

Tutkimus:
TREPONEMA PALLIDUM, VASTA-AINEET

Luokitus:
Kemia, Mikrobiologia

Päivitetty:
29.1.2024

4942 • S -TrpaAb

Johdanto

Syfiliksen eli kuppataudin aiheuttaja on Treponema pallidum –bakteeri, joka tarttuu herkästi seksiteitse ja äidistä sikiöön.  Kuppa on yleisvaarallinen tartuntatauti. Sen diagnostiikka perustuu serologiaan ja tässä esitelty tutkimus (S-TrpaAb) on kuppainfektion ensisijainen diagnostinen laboratoriotutkimus. Koska menetelmä on spesifinen ja herkkä, se soveltuu myös seulontaan ja se kuuluu osana raskaana olevien seulontatutkimuksia. Vasta-aineet tulevat positiivisiksi yleensä 3-4 viikkoa tartunnasta. Ne ovat positiiviset myös aiemmin hoidetussa ja parantuneessa taudissa tai latentissa tapauksessa. Seulontatestissä reaktiiviset näytteet varmistetaan toisella menetelmällä (immunoblot). Reaktiivisista näytteistä tehdään automaattisesti jatkotutkimuksena myös kardiolipiinivasta-ainetutkimus (S -KardAb), jolla pyritään erottamaan tuore/aktiivinen infektio aiemmin sairastetusta infektiosta.

Indikaatiot

Syfiliksen primaaridiagnostiikka ja taudin seulonta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

0.5 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy vuorokauden huoneenlämmössä, eroteltu viikon jääkaappilämpötilassa. Pakastettuna näyte säilyy kuukauden. Lähetys säilytyslämpötilan mukaisesti.

Menetelmä

Elektrokemiluminometria (ECLIA).

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin ma-pe. Epäselvät ja positiiviset tulokset varmistetaan ja tällöin lopullisen vastauksen saaminen kestää kauemmin.

Viiteväli

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivisiin tuloksiin liitetään lausunto. Positiivinen tulos tarkoittaa, että potilaalla on tai on ollut Treponema pallidum -infektio. Negatiivinen tulos ei poissulje aivan alkuvaiheen syfilistä (primaarihaava) ja testi on syytä uusia esim. neljän vikkon kuluttua. Kaikki positiiviset tulokset varmistetaan immunoblottauksella ja niistä tehdään ilman eri pyyntöä myös S -KardAb. Uudet positiiviset tapaukset ilmoitetaan myös puhelimitse, jos sekä kardiolipiinivasta-aineet että Treponema pallidum -vasta-aineet ovat positiiviset.

Aiemmin seulonnassa käytetty ardiolipiini, vasta-ainetesti (S -KardAb) ei ole spesifinen syfilikselle ja siitä saadut positiiviset tulokset olivat usein biologisesti vääriä. Bakteerispesifisellä TrpaAb -testillä tämä ongelma poistuu.

Virhelähteet

Korkea-annoksista biotiinihoitoa (yli 5 mg/vrk) saavilla potilailla näytteen korkea biotiinipitoisuus saattaa vaikuttaa testitulokseen. Tällöin edellisestä lääkkeenotosta tulee olla kulunut 8 tuntia ennen näytteenottoa.