Tulosta

Tutkimus:
LAKTAATTI, kokoveri

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.1.2024

2183 • B -Laktaat

Johdanto

Laktaatti on anaerobisen glukoosimetabolian lopputuote. Normaalioloissa veren laktaattipitoisuus on pieni. Kohonneita laktaattipitoisuuksia todetaan voimakkaan lihasrasituksen jälkeen, hypoksiassa, metaboliahäiriöissä, perinnöllisissä energia-aineenvaihdunnan sairauksissa sekä eräiden myrkytysten yhteydessä. Kokoveren laktaattitulos tulkitaan yhdessä muiden tutkimusten kanssa. Metabolisissa myopatioissa ja mitokondriaalisissa aineenvaihduntasairauksissa tulee määrittää myös B -Pyruvaatti ja arvioida kokoveren laktaatti/pyruvaatti -suhde.

Indikaatiot

Asidoositilan selvittely, laktaattiasidoosiepäily tai perinnöllisen energia-aineenvaihdunnan häiriön epäily.

Kokoveren laktaattimääritykset tuotetaan alihankintana. Mikäli kysymyksessä on akuuttitilanne tai tulos halutaan muista syistä nopeasti, tulee kokoveren laktaattimäärityksen sijaan käyttää plasman laktaattimääritystä (2184 fP-Laktaat). Plasman laktaattimääritykset tehdään Fimlab Laboratoriot Oy:n keskuslaboratoriossa päivystystutkimuksena.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näyte voidaan ottaa ainoastaan keskussairaaloiden laboratorioissa, pois lukien Riihimäen yksikkö.

Potilaan esivalmistelu

Paasto suositeltava.

Näyteastia

Lisäaineeton (säilöntäaineeton ja antikoagulantiton) vakuumiputki (ns. hukkaputki), jäävesihaude.

Näyte

Verinäyte otetaan laskimosta ilman staasia lisäaineettomaan putkeen. Putkesta pipetoidaan välittömästi tarkkuuspipetillä (ruiskun mittatarkkuus ei riitä) tasan 0.5 ml verta putkeen, jossa on esitäytettynä 1.0 ml kylmää 8 % perkloorihappoa ja sekoitetaan huolellisesti, jolloin proteiinit saostuvat. Perkloorihapolla saostettua näytettä säilytetään 5 min jäävesihauteessa tai jääkaapissa täydellisen saostumisen varmistamiseksi. Tämän jälkeen putki sekoitetaan vielä uudelleen. Putki toimitetaan jäävesihauteessa laboratorioon kylmäsentrifugoitavaksi tunnin kuluessa näytteenotosta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Saostettu verinäyte toimitetaan jäävesihauteella laboratorioon 1 tunnin kuluessa kylmäsentrifugointiin. Näyte kylmäsentrifugoidaan 2000 g 10 min, minkä jälkeen supernatantti erotetaan puhtaaseen putkeen ja kylmäsentrifigointi toistetaan. Sentrifugoitu kirkas supernatantti siirretään lähetysputkeen ja pakastetaan.

Supernatanttinäyte säilytetään ja lähetetään alihankintalaboratorioon pakastettuna. Säilyy 1 viikon pakastettuna. Näyte ei saa sulaa kuljetusten aikana.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

0.33 – 1.33 mmol/l

Alihankintalaboratorion viiteväli perustuu paastonäytteisiin.

Tulkinta

Kokoveren laktaattipitoisuus suurenee voimakkaassa lihasrasituksessa jopa 20-kertaiseksi. Korkeita pitoisuuksia todetaan myös verenkierto- ja hengitysperäisessä akuutissa hypoksiassa. Diabeettisessa ketoasidoosissa laktaattia kertyy ketohappojen lisäksi elimistöön. Kokoveren laktaattipitoisuus voi olla suurentunut metabolisten tautien ja maligniteettien yhteydessä. Laktaattipitoisuus kohoaa myös metanoli- ja salisylaattimyrkytyksissä sekä runsaan alkoholin käytön jälkeen.

Mikäli kokoveren laktaatin lisäksi on määritetty myös pyruvaatti, voidaan tässä menetelmässä käytetyissä vastausyksiköissä laskea laktaatti/pyruvaatti-suhde kaavasta: 1000 x B-Laktaat/B-Pyruv

Virhelähteet

Tulokset eivät ole luotettavia näytemäärän poiketessa tasan 0.5 ml:sta. Suuremmassa tilavuudessa proteiinit eivät välttämättä saostu täydellisesti ja häiritsevät määritystä, pienemmässä tilavuudessa saadaan puolestaan virheellisen matalia tuloksia.