Tulosta

Tutkimus:
PYRUVAATTI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.1.2024

2554 • B -Pyruv

Johdanto

Pyruvaatti eli palorypälehappo on glykolyysin välituote. Sen määrä kohoaa mm. fyysisessä rasituksessa energia-aineenvaihdunnan vilkastuessa. Pyruvaattia muodostuu sekä aerobisessa että anaerobisessa metaboliassa. Aerobisissa oloissa pyruvaatti metaboloituu asetyylikoentsyymi A:ksi, mutta anaerobisissa oloissa laktaatiksi.

Indikaatiot

Kokoveren pyruvaattimääritystä käytetään yhdessä laktaattimäärityksen kanssa epäiltäessä metabolista myopatiaa, mitokondriaalisissa aineenvaihduntasairauksissa ja muissa tilanteissa, joissa halutaan selvitellä kudosten hapetustilannetta mittaamalla kokoveren laktaatti/pyruvaatti -suhde.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näyte voidaan ottaa ainoastaan keskussairaaloiden laboratorioissa, pois lukien Riihimäen yksikkö.

Potilaan esivalmistelu

Paasto suositeltava.

Näyteastia

Lisäaineeton (säilöntäaineeton ja antikoagulantiton) vakuumiputki (ns. hukkaputki), jäävesihaude.

Näyte

Verinäyte otetaan laskimosta ilman staasia lisäaineettomaan esim. ns hukkaputkeen. Putkesta pipetoidaan välittömästi tarkkuuspipetillä (ruiskun mittatarkkuus ei riitä) tasan 0.5 ml verta putkeen, jossa on esitäytettynä 1.0 ml kylmää 8 % perkloorihappoa ja sekoitetaan huolellisesti, jolloin proteiinit saostuvat. Perkloorihapolla saostettua näytettä säilytetään 5 min jäävesihauteessa tai jääkaapissa täydellisen saostumisen varmistamiseksi. Tämän jälkeen putki sekoitetaan vielä uudelleen. Putki toimitetaan jäävesihauteessa laboratorioon kylmäsentrifugoitavaksi tunnin kuluessa näytteenotosta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Saostettu verinäyte toimitetaan jäävesihauteella laboratorioon 1 tunnin kuluessa kylmäsentrifugointiin.

Näyte kylmäsentrifugoidaan 2000 g 10 min, minkä jälkeen supernatantti erotetaan puhtaaseen putkeen ja kylmäsentrifigointi toistetaan. Sentrifugoitu kirkas supernatantti siirretään lähetysputkeen ja pakastetaan.

Supernatanttinäyte säilytetään ja lähetetään alihankintalaboratorioon pakastettuna. Säilyy 1 viikon pakastettuna. Näyte ei saa sulaa kuljetusten aikana.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

30 – 80 µmol/l

Viiteväli perustuu normaalipaaston jälkeen otettuihin näytteisiin.

Tulkinta

Kohonneita pyruvaattiarvoja esiintyy fyysisessä rasituksessa ja vakavassa sydämen vajaatoiminnassa, uremiassa, maksan vajaatoiminnassa, diabeettisessa ketoasidoosissa, tiamiinin puutteessa ja raskasmetallimyrkytyksissä.

Kokoveren pyruvaatti tutkitaan yleensä samanaikaisesti laktaatin kanssa. Laktaatti/pyruvaatti-suhde voidaan tässä menetelmässä käytetyissä vastausyksiköissä laskea kaavasta: 1000 x B-Laktaat/B-Pyruvaat

Virhelähteet

Tulokset eivät ole luotettavia näytemäärän poiketessa tasan 0.5 ml:sta. Suuremmassa tilavuudessa proteiinit eivät välttämättä saostu täydellisesti ja häiritsevät määritystä, pienemmässä tilavuudessa saadaan puolestaan virheellisen matalia tuloksia.