Tulosta

Tutkimus:
OSTEOKALSIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.2.2024

3594 • S -Osteoca

Johdanto

Osteokalsiini on luustossa esiintyvä osteoblastien tuottama proteiini. Sen pitoisuus seerumissa kuvastaa luustonmuodostusaktiviteettia. Osteokalsiinipitoisuus ei yleensä kohoa tiloissa, joihin liittyy luustokudoksen tuhoutumista.

Indikaatiot

Luunmuodostuksen aktiivisuuden tutkiminen epäiltäessä luustometastaasia, Paget’n tautia, sekundaarista tai primaarista hyperparatyreoosia tai renaalista osteodystrofiaa sekä arvioitaessa luuston aineenvaihduntaa mm. osteoporoosin yhteydessä.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan vuorokausivaihtelun takia aamulla viimeistään klo 8 – 9. Seurantanäytteet suositellaan otettavaksi samaan kellonaikaan. 

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geeliputki ei sovellu osteokalsiinin adsorboituessa geeliin.

Näyte

1 ml hemolysoitumatonta seerumia.PDF::SIVUNVAIHTO

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seerumi on erotettava heti hyytymisen tapahduttua ja pakastettava. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminometrinen (ECLIA)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

naiset fertiili-ikäiset 11 – 43 μg/l
  postmenopaussi 15 – 46 μg/l
miehet 18 – 29 v 24 – 70 μg/l
  30 – 50 v 14 – 42 μg/l
  yli 50 v 14 – 46 μg/l

Tulkinta

Vastasyntyneillä lapsilla pitoisuus on korkea. Iän myötä taso ensin alenee, mutta alkaa sitten jälleen nousta ollen korkeimmillaan murrosiässä voimakkaimman kasvun aikana. Nuoret miehet kasvattavat pitkään luumassaa, joten osteokalsiini pysyy korkeana jopa 30 ikävuoteen asti (naisilla noin 25 ikävuoteen).

Pitoisuus nousee osteoporoosissa, osteomalasiassa, riisitaudissa, munuaisperäisessä osteodystrofiassa, hypertyreoosissa, agromegaliassa, luustometastaaseissa, luun murtumissa ja tiloissa, joissa luun hajoaminen ja uudismuodostus on kiihtynyt (Pagetin tauti, hyperparatyreoosi). Pitoisuus on alentunut kasvuhormonin puutoksessa, hypotyreoosissa ja hypoparatyreoosissa sekä glukokortikoidihoidon ja raskauden aikana.

Osteokalsiini eritetään munuaisten kautta, joten munuaisten vajaatoiminnassa pitoisuus voi nousta ilman muutosta luustoaineenvaihdunnassa.

Virhelähteet

Hemolyysi häiritsee määritystä, koska punasolut sisältävät osteokalsiinia hajottavia proteolyyttisiä entsyymejä.