Tulosta

Tutkimus:
TOBRAMYSIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.10.2022

2744 • S -TOB

Johdanto

Tobramysiini on aminoglykosideihin kuuluva bakterisidinen antibiootti, jolla on myös hermolihasliitosta salpaavia ominaisuuksia. Tobramysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on nuorilla, terveillä henkilöillä 2 – 3 tuntia. Vanhuksilla ja munuaisten toiminnan heikentyessä puoliintumisaika voi pidentyä jopa 15 tuntiin.

Indikaatiot

Tobramysiinihoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja Keski-Suomen keskussairaalassa tulos on käytettävissä näytteenottopäivää seuraavana aamupäivänä, kun näyte on laboratoriossa näytteenottoaamuna klo 7.30 mennessä. Näytteen ottamisesta ja lähettämisestä sovittava asiakaspalvelun kanssa, p. 03 311 77800.

Suositellaan näytteenoton ajoittamista arkipäivälle. Muissa organisaatioissa vastausviive on 2 -3 arkipäivää. 

Potilaan esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1 – 15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (lapset vähintään 0.2 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 

Menetelmä

Fluoresenssipolarisaatioon perustuva immunomääritys (FPIA).

Tulos valmiina

2-3 arkipäivän kuluessa. Tays, KHKS ja KSKS: ks. Lähete/tutkimuksen tilaaminen.

Viiteväli

Minimipitoisuus:
1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa (alle mittausalarajan 0.3 mg/l).
3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l.

Tulkinta

Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran viikossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan tobramysiinin annosväliä tai pienennetään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista, mikäli estimoitu glomerulussuodosnopeus (Pt-GFRe) laskee viitealueen alapuolelle.

Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus on mitattavissa annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus ylittää 2 mg/l kolmasti vuorokaudessa annosteltaessa. Pitkäaikainen suuriannoksinen hoito, yhteiskäyttö muiden munuaistoksisten aineiden kanssa (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini), munuaisten vajaatoiminta sekä elimistön kuivuminen lisäävät haittavaikutusriskiä (munuais- ja sisäkorvatoksisuus). Parkinsonin tautia tai myastenia gravista sairastavilla potilailla tobramysiini voi estää hermolihasfunktiota kuraren tavoin.

Huippupitoisuudelle ei löydy kirjallisuudesta vakiintunutta tavoitetasoa. Annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa huippupitoisuudet ovat olleet luokkaa 20-30 mg/l ja kolme kertaa vuorokaudessa annosteltaessa luokkaa 5-12 mg/l. Huippupitoisuus/MIC -suhde 8-10 on liitetty parempaan mikrobiologiseen tehoon. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.