Tulosta

Tutkimus:
HEPATIITTI B-VIRUS, NUKLEIINIHAPPO
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
4.10.2022

6042 • -HBVNhO

6043 • S -HBVNh

Indikaatiot

S -HBVNh: Hepatiitti B -viruksen DNA-pitoisuuden määrittäminen seerumista hoitopäätöstä tehtäessä sekä lääkehoidon tehoa arvioitaessa.
-HBVNhO: Epäiltäessä hepatiitti B-infektiota muiden testien tulosten ollessa negatiiviset tai ristiriitaiset. Epäiltäessä HBV-variantin aiheuttamaa infektiota.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml tai EDTA-putki (K2) 10/9 ml
Kudospala (muutama mm3) tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa tai purkissa esim. steriilillä fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutettuun harsotaitokseen käärittynä

Näyte

S -HBVNh: 3 ml seerumia tai EDTA-plasmaa. Seerumi tai plasma on erotettava 6 tunnin kuluessa näytteenotosta.

 -HBVNhO: Kudospala (muutama mm3) tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa tai purkissa esim. steriilillä fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutettuun harsotaitokseen käärittynä. Hyvin pienet kudosnäytteet on syytä upottaa steriiliin fysiologiseen keittosuolaliuokseen kuivumisen estämiseksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seeruminäyte, EDTA-plasmanäyte:  Erotetun EDTA-plasman tai seerumin tulee olla tutkivassa laboratoriossa 5 vrk:n sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus on kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Kudospalat: Näyte toimitetaan tutkivaan laboratorioon mieluiten näytteenottopäivänä. Lyhytaikainen säilytys (1-3 vrk) jääkaappilämpötilassa, muutoin näyte on säilytettävä ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Reaaliaikainen, kvantitatiivinen PCR-menetelmä

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua

Tulkinta

HBV-DNA:n esiintyminen seerumissa tai plasmassa viittaa aktiiviseen hepatiitti B -virusinfektioon. Ennen mahdollisen lääkehoidon aloitusta DNA-pitoisuus tulisi tarkistaa kaksi kertaa lähtötason varmentamiseksi.

Kvantitatiivinen määritysraja on 10 IU/ml.