Tulosta

Tutkimus:
METYYLIFENIDAATTI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
5.6.2024

12146 • S -Metfe

Sisältää osatutkimuksen S -Ritalh-O

9864 • U -MetfeCt

Varmistuskoe virtsanäytteestä

Johdanto

Metyylifenidaattia käytetään aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) hoitoon lapsilla ja nuorilla osana kattaavaa hoito-ohjelmaa, kun muilla tukitoimenpiteillä yksinään ei ole saatu riittävää vastetta. Metyylifenidaatti luokitellaan psykostimulantiksi, mutta sen terapeuttista vaikutusmekanismia ei ADHD:n yhteydessä tarkkaan tunneta. Metyylifenidaatin väärinkäyttö huumausaineena on myös yleistynyt vauhdilla. Kaksipiikkinen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan ensimmäisen kerran noin 1-2 tunnin kuluessa ja toistamiseen 5-7 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta. Proteiineihin sitoutumisaste on noin 15 % ja puoliintumisaika plasmassa suun kautta annosteltaessa vähän yli 3 tuntia. Metyylifenidaatti metaboloituu pääasiassa de-esterifioitumalla alfa-fenyylipiperidiinietikkahapoksi eli ritaliinihapoksi, josta noin 90 % erittyy virtsaan ja 1-3 % ulosteeseen 48-96 tunnin kuluessa. Ritaliinihapolla ei ole farmakologisesti merkittävää vaikutusta.

Indikaatiot

Metyylifenidaattihoidon seuranta. Lääkkeen väärinkäyttöepäilyissä U -MetfeCt on ensisijainen tutkimus.

Tutkimuksen tilaaminen

12146 S -Metfe ei ole sähköisesti tilattavissa Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

Potilaan esivalmistelu

U -MetfeCt:

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

S -Metfe: Seerumiputki 7/6 ml

U -MetfeCt: Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki (A- ja B-näytteet)

Näyte

S -Metfe: 2 ml seerumia. Määritys voidaan tehdä myös EDTA-plasmasta, kts. Laboratorion yleiset tiedot.

U -MetfeCt: 5 ml (vähintään 1 ml) virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty. Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -Metfe: Seerumi pakastetaan heti sentrifugoinnin jälkeen ja lähetetään alihankintalaboratorioon pakastettuna.

U -MetfeCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

S -Metfe: noin viikon kuluessa

U -MetfeCt: 5 työpäivän kuluessa

Viiteväli

S -Metfe: 0.008 – 0.030 mg/l

Tulkinta

S -Metfe: tutkimuksesta annetaan erillinen lausunto. Näytteestä määritetään kvantitatiivisesti metyylifenidaattia ja kvalitatiivisesti sen aineenvaihduntatuotetta ritaliinihappoa.

U -MetfeCt: tutkimuksesta annetaan erillinen lausunto. Menetelmä määrittää spesifisesti metyylifenidaatin aineenvaihduntatuotetta ritaliinihappoa. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet.