Tulosta

Tutkimus:
INDOSYANIINIVIHREÄKOE

Luokitus:
Hematologia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
15.7.2020

1696 • Pt-ICG-R

Johdanto

Indosyaniinivihreä on vesiliukoinen väriaine, joka poistuu verenkierrosta maksan parenkyymisolujen poistamana sappeen. Sillä ei ole enterohepaattista kiertoa. Tällöin ICG:n poistumisnopeus verenkierrosta kuvastaa toimivan maksakudoksen määrää. Poistumisnopeus mitataan värin jäämänä 15 minuuttia intravenoosin annoksen antamisen jälkeen.

Tiedustelut

Eritelaboratorio, p. 03 311 76132

Indikaatiot

Maksavaurioiden diagnostiikka. Maksan resektioiden (typistysleikkausten) pre- ja postoperatiivinen arviointi. Tutkimusta ei voi tehdä JODIALLERGISILLE EIKÄ HYPERTYREOOSIPOTILAILLE. Muita rajoituksia tai huomioitavaa ks. ICG-väriainevalmisteen tuoteseloste.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tilattava tutkimus:
TAYS:ssa näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä Poliklikkalaboratoriosta, p. 03 311 76429 tai 03 311 77508 
KSKS:ssa näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä Tutkimushoitajilta, p. 014 269 2441
Poliklinikkalaboratorio ja tutkimushoitajat informoivat tutkimuksesta eritelaboratorioon, p. 03 311 76132

Potilaan esivalmistelu

Tutkimus tehdään 12 tunnin yöpaaston jälkeen.

Näyteastia

Geelitön seerumiputki 10/9 ml (0-näyte)
Geelitön seerumiputki 5/4 ml

Näyte

0-näytteeksi 3 kpl 10 ml:n seerumiputkea. Kokeen aikana kerätään näytteet 5, 10, 15 ja 20 min kohdalla, joita ennen otetaan jokaisella kerralla 5 ml:n hukkanäyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet sentrifugoidaan kahteen kertaan 2000g, 10 min. Näytteiden ja ICG-liuoksen säilytys jääkaappilämpötilassa. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa otetut näytteet voidaan lähettää huoneenlämmössä, muutoin kylmälähetys.

Menetelmä

POTILAAN ESIVALMISTELU

Yöpaasto. Potilas asetetaan makuulle. Kyynärtaipeeseen vena basilicaan asetetaan kanyyli ja tähän yhdistetään vielä kolmitiehana, jonka kautta verinäytteet voidaan ottaa ruiskuihin. Kanyylin aukipitämiseksi laitetaan tippumaan 0,9 % NaCl-liuosta, jolla kanyyli voidaan myös huuhtoa näytteenottojen välillä. (Hepariinivalmisteet sisältävät natriumbisulfiittia, joka vähentää indosyaniinivihreän absorptiota veressä, joten niitä ei tule käyttää).

Anafylaktiset reaktiot ovat harvinaisia, mutta niihin tulee varautua ennakolta. Valmiste sisältää jodia, joten sitä ei tule käyttää jodiallergisille.

VÄRILIUOKSEN VALMISTUS

Indosyaniinivihreä 25 mg kuiva-ainetta. 

5 ml steriiliä vettä lisätään 25 mg:aan indosyaniinivihreä kuiva-ainetta, jolloin pitoisuudeksi saadaan 5 mg/ml. Ravistetaan ja annetaan väriaineen liueta. Liuoksen tulee olla kirkas ja käytetään mahdollisimman pian valmistuksen jälkeen.

Koska potilaan plasmavolyymi vaikuttaa väriliuoksen jakaantumistilavuuteen, pyritään noin 0,5 mg annokseen potilaan painokiloa kohti (eli painokilot/10 = potilaalle annettava määrä millilitroina). Esim. 85 kg painavalle potilaalle valmista väriliuosta annetaan 8,5 ml (kaksi pulloa). Mikäli potilaan paino on yli 90 kg, tehdään kolme pulloa väriliuosta. Väriliuospullot tulee numeroida liuotusjärjestyksessä.

Valmista väriliuosta vedetään yhteen injektioruiskuun potilaan painon mukainen määrä.

KOKEEN SUORITUS

Potilaan kyynärtaipeen laskimoon asetetaan 0,9 % NaCl-aukioloinfuusio ja otetaan kolmitiehanaa käyttäen kolme 10 ml seerumiputkellista verta 0-näytteeksi. Tätä käytetään standardikuvaajan piirtämiseen sekä taustanäytteenä fotometrisessä mittauksessa.

Potilaalle injisoidaan valmiiksi mitattu ICG-liuos boluksena i.v. ja käynnistetään kello, kanyyli huuhdellaan nopeasti noin 100 ml:lla 0,9 % NaCl-liuosta, jonka jälkeen liuos jätetään hitaasti tippumaan. 

Verinäytteet kerätään 5, 10, 15 ja 20 min kohdalla ja siirretään seerumiputkiin. Todelliset näytteenottoajat kirjataan putkitarroihin 15 sekunnin tarkkuudella. Ennen jokaista näytteenottoa otetaan 5 ml:n hukkanäyte. Laboratorioon toimitetaan yhteensä seitsemän näyteputkea (0, 0, 0, 5, 10, 15 ja 20 min näytteet), käyttämättä jäänyt väriliuos ja ylimääräiset viivakooditarrat.

ICG:n retention mittaamiseksi piirretään kuvaaja potilaan seerumin absorbansseista 805 nm:n aallonpituudella, josta määritetään tasoitettu absorbanssi 15 minuutin kohdalla. Se muutetaan retentioprosentiksi potilaan 0-seerumiin tehdyn ICG-värin 1:1000 vakiolaimennoksen absorbanssin avulla.

Tulos valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa.

Tulkinta

Terveen henkilön indosyaniinivihreän retentio-osuus on yleensä enintään 10 % alkuannoksesta 15 minuutin kohdalla. 11 – 20 % on raja-alue ja yli 20 % retentio-osuus on selvästi poikkeava, mikä viittaa toimivien maksasolujen määrän tai maksan verivirtauksen vähenemiseen. Retentio-osuus kasvaa myös jonkin verran runsaan rasvaisen aterian jälkeen.

Virhelähteet

Merkittävässä sappitieobstruktiossa retentioprosentti voi olla virheellisesti korkea.

Indosyaniinivihreän puhdistuma voi muuttua käytettäessä lääkkeitä, jotka vaikuttavat maksan toimintaan. Probenesidi ja sen metaboliitit voivat sappeen erittyessään vähentää indosyaniinivihreän erittymistä sappeen ja siten häiritä maksan toiminnan mittaamista. Tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi muuttaa indosyaniinivihreän absorptiota. Natriumbisulfaattia sisältävät injektiot heikentävät absorptiota (erityisesti yhdessä hepariinin kanssa). Absorptiota voivat pienentää epilepsialääkkeet, haloperidoli, heroiini, petidiini, metamitsoli, metadoni, morfiini, nitrofurantoiini, fenobarbitaali ja fenyylibutatsoni. Absorptiota lisääviä voivat olla syklopropaani, probenesidi ja rifamysiini.