Tulosta

Tutkimus:
EKG, 12 KYTKENTÄÄ LEVOSSA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Potilastutkimukset

Päivitetty:
4.10.2012

9526 • Pt-EKG-Oma

Hoitoyksikön ottama rekisteröinti

9604 • Pt-EKG-Amb

Ambulanssissa otettu rekisteröinti

1270 • Pt-EKG-12

Laboratorion ottama rekisteröinti

Lähete

Tutkimuksesta tehdään laboratoriopyyntö

 

  • 1270 (Pt-Ekg-12), kun Fimlab Laboratoriot Oy:n henkilökunta rekisteröi potilaalta sydänfilmin.
  • 9526 (Pt-Ekg-Oma), kun toimipisteen oma henkilökunta rekisteröi potilaalta sydänfilmin tallentaakseen sen digitaaliseen arkistoon (MUSE).
  • 9604 (Pt-Ekg-Amb), kun ambulanssin hoitohenkilökunta rekisteröi potilaalta sydänfilmin siirtääkseen sen Sydänkeskuksen vastaanottoasemalle. Laboratoriopyynnön tällöin tekee Sydänkeskuksen henkilökunta, joka myös siirtää sydänfilmin sähköiseen arkistoon.

Indikaatiot

Tutkimuksen indikaationa on sydänoireiden selvittely. Tutkimuksen avulla saadaan käsitys sydämen rytmistä, syketaajuudesta ja sen vaihtelusta, sydämen johtoradan toiminnasta, sydänlihaksen ravinnon- ja hapensaannista, vaurioalueen koosta ja sijainnista sekä sydämen seinämien mahdollisesta liikakasvusta.

Potilaan esivalmistelu

Ennen polikliinistä ekg-tutkimusta potilaan on hyvä istua 15 minuuttia verenkierron ja sykkeen rauhoittamiseksi.

Menetelmä

Tutkimuksessa rekisteröidään sydämen sähköistä toimintaa levossa 12-kytkentäisenä skalaari-ekg:nä. 

Tulkinta

Ekg-piirturi tulostaa rekisteröinnin kahdelle arkille: raajakytkennät ja rintakytkennät. Paperin normaali kulkunopeus on 50 mm/s. Mitattava jännite eli vahvistuskalibrointi on 1mV/10mm. Rekisteröinnin alkuun tai loppuun piirtyy 1 mV:n vahvistusta kuvaava vakauslyönti. Tulosteessa on laitteen antama tulkintaehdotelma. Paperituloste arkistoidaan potilaan sairauskertomukseen. Sähköiseen arkistoon tallennettuja rekisteröintejä pääsee katsomaan WebFimlabin kautta.
Mikäli digitaalisesta arkistosta haluaa tulostaa tilapäiseen käyttöön paperikopioita, tulee ehdottomasti huolehtia annettujen tulostusohjeiden noudattamisesta. Väärät tulostusasetukset vaikuttavat rekisteröintitulosteen mittasuhteisiin.
Rekisteröinti ei siirry sähköiseen arkistoon, mikäli rekisteröintilaitteelle syötetyt potilaan henkilötiedot eivät vastaa laboratoriopyynnön tietoja tai pyyntö puuttuu.