Tulosta

Tutkimus:
EKG, 15 KYTKENTÄÄ LEVOSSA

Luokitus:
Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
4.10.2012

1271 • Pt-EKG-15

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään aina epäiltäessä sepelvaltimotautikohtausta.

Menetelmä

Tavallisen 12-kytkentäisen ekg:n lisäksi potilaalta rekisteröidään V4R-kytkentä oikean kammion ja V8- ja V9-kytkentä takaseinän infarktin tunnistamiseksi. 

Tulkinta

Ekg-piirturi tulostaa rekisteröinnin kolmelle arkkille: raajakytkennät, rintakytkennät sekä lisäkytkennät (V4R, V8,V9). Paperin normaali kulkunopeus on 50 mm/s. Mitattava jännite eli vahvistuskalibrointi on 1mV/10mm. Rekisteröinnin alkuun tai loppuun piirtyy 1 mV:n vahvistusta kuvaava vakauslyönti. Tulosteessa on laitteen antama tulkintaehdotelma. Paperituloste arkistoidaan potilaan sairauskertomukseen.
Lisäkytkennät eivät ole nähtävissä WebFimlabin kautta.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1271 | Pt-EKG-15 Ei