Tulosta

Tutkimus:
KLIININEN RASITUSKOE

Luokitus:
Potilastutkimukset

Päivitetty:
26.2.2013

2068 • Pt-KlR-tje

Lähete

Varsinaisen sairauskertomusjärjestelmän lehdelle kirjatun lähetteen lisäksi tutkimuksesta on tehtävä laboratoriotutkimuspyyntö.


Ajanvaraus
Lähettävä toimipiste varaa potilaalle tutkimusajan web-ajanvarausjärjestelmästä (vain ammattilaisille). 

Indikaatiot

Verenkierto- ja hengityselinsairauksien diagnostiikka ja hoidon seuranta (yleisimmin sepelvaltiomotauti), työ- ja toimintakyvyn arviointi, kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvien riskien arviointi. Tutkimuksesta on apua iskemian tai rasituksen provosoimien rytmihäiriöiden diagnostiikassa.

Potilaan esivalmistelu

Lääkäri antaa lääkitysohjeen tutkimusta varten. Tutkimuksen tilaava toimipiste antaa potilaalle vielä kirjallisen potilasohjeen tutkimukseen valmistautumisesta. (Potilasohje löytyy polusta Ohjekirja > Potilasohjeet > Kliininen rasituskoe).

Menetelmä

Ennen varsinaista rasituskoetta mitataan hengitystaajuus ja verenpaine sekä rekisteröidään 12-kytkentäinen ekg. Lisäksi tehdään 2 minuutin ortostaattinen koe ja mitataan uloshengityksen huippuvirtaus (PEF). Rasitus suoritetaan polkupyöräergometrillä ns. ramppiohjelmalla, jossa kuormaa nostetaan portaittain vakiokuormalla (10-35W) minuutin välein. Tutkimuksella pyritään oirerajoitteiseen maksimaaliseen tai lähes maksimaaliseen (syke > 85% iänmukaisesta maksimista) suoritukseen. Rasituksen aikana mitataan potilaan verenpainetta, syke- ja hengitystaajuutta sekä rekisteröidään sydänfilmiä. Välittömästi rasituksen jälkeen potilas puhaltaa PEF-mittauksen, jonka jälkeen potilaan palautumista seurataan 6 minuuttia (tarvittaessa pidempään).

Tutkimuksen vasta-aiheet
Akuutti infektiosairaus, akuutin sydäninfarktin epäily, vaikea epästabiili angina pectoris, kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, II ja III asteen eteis-kammiokatkos, akuutti myokardiitti tai perikardiitti, hoitamaton hengenvaarallinen rytmihäiriö, kriittinen aorttastenoosi, hoitamaton verenpainetauti, vaikea hypertrofinen obstrukstiivinen kardiomyopatia, vaikea tai akuutti systeemisairaus (kuume, anemia, tyreotoksikoosi yms.) ja vaikea ventilaatiohäiriö.

Tulkinta

Tutkimuksen kaikki mittausparametrit merkitään erilliselle lomakkeelle ja tutkimuksen aikana reksiteröidyt sydänfilmit liitetään mukaan. Tutkimuksen valvova lääkäri antaa lausunnon.