Tulosta

Tutkimus:
ASETYYLIKOLIINIRESEPTORI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
27.4.2022

3427 • S -AChR-Ab

Johdanto

Myastenia gravis on autoimmuunisairaus, jossa potilaan asetyylikoliinireseptoreita kohtaan muodostuu spesifisiä autovasta-aineita. Vasta-aineiden sitoutuminen reseptoriin vaurioittaa motorisia hermopäätteitä ja on syy-yhteydessä taudinkuvaan liittyvän lihasheikkouden kehittymiseen.

Indikaatiot

Myastenia graviksen diagnostiikka ja taudinkuvan seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, myös geeliputki käy

Näyte

1 ml (vähintään 0.2 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
Säilytys jääkaapissa enintään 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään alihankintalaboratorioon tutkittavaksi pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Radioreseptorimääritys (RRA)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

Viiteväli

Negatiivinen   alle 0.25 nmol/l
Raja-arvollinen  0.25 – 0.40 nmol/l
Positiivinen yli 0.40 nmol/l

Tulkinta

Kirjallisuuden mukaan asetyylikoliinireseptorivasta-aineita esiintyy noin 85 – 90 %:lla myastenia gravis -potilaista. Vasta-aineiden esiintyvyys muiden sairauksien yhteydessä tai terveillä henkilöillä idiopaattisena löydöksenä on harvinaista. Myastenian taudinkuvan lieventyessä vasta-ainetaso laskee usein noin puoleen aikaisemmasta pitoisuudesta.