Tulosta

Tutkimus:
TYREOGLOBULIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

2828 • S -Tygl

Pyyntö generoi tutkimuksen 2829 S -TyglAb

6376 • -Tygl

Näytemuoto ilmoitetaan pyyntövaiheessa, pyyntö generoi tutkimuksen 6453 -TyglAb

2828 • S -Tygl

Pyyntö generoi tutkimuksen 2829 S -TyglAb

Johdanto

Tyreoglobuliini on kilpirauhassolujen erittämä glykoproteiini, joka osallistuu kilpirauhashormonien (tyroksiini ja trijodityroniini) synteesiin ja toimii samalla niiden varastomuotona. Noin 75 % kilpirauhasen sisältämästä kolloidiproteiinista on tyreoglobuliinia. Sen synteesiä säätelee TSH, jodin puute sekä kilpirauhasta stimuloivat vasta-aineet. Normaalisti kilpirauhasesta pääsee jonkin verran tyreoglobuliinia verenkiertoon ja sitä havaitaan pieniä määriä seerumissa myös terveillä henkilöillä, joilla ei ole kilpirauhassairauksia.

Kohonnut kystanesteen tai ONB-näytteen huuhteluliuoksen Tygl-pitoisuus viittaa erilaistuneen kilpirauhassyövän metastasointiin. Määritystä käytetään yhdessä metastaasisuspektista imusolmukkeesta tehdyn solututkimuksen ja seerumin tyreoglobuliinitasojen kanssa, mikä lisää diagnostista osuvuutta.

Indikaatiot

S -Tygl: erilaistuneen kilpirauhassyövän hoidon seuranta.

-Tygl: erilaistuneen kilpirauhassyövän metastaasien diagnostiikka kystanesteestä tai ONB-näytteen huuhteluliuoksesta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimusta 6376 -Tygl tilattaessa näytemuoto (kystaneste tai huuhteluliuos) tulee ilmoittaa pyyntövaiheessa ja suosituksena on määrittää samanaikaisesti 2828 S -Tygl.

Näyteastia

S -Tygl: Seerumigeeliputki 4/5 ml

-Tygl: geelitön seerumiputki tai tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

S -Tygl: 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

-Tygl: 0.5 ml kystanestettä tai ONB-näytteen huuhteluliuosta (0.5 ml steriili keittosuola).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -Tygl: Näyte toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa viikon ajan, pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

-Tygl: Näyte toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä, jos se on perillä saman päivän aikana. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan (-20°C).

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Alle viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Tygl:

terveet aikuiset alle 77  µg/l
kilpirauhasen poiston jälkeen   alle 2 µg/l
harmaa alue 2 – 4 µg/l
residiivi yli 4 µg/l

 -Tygl: tulos on positiivinen, jos kystanesteessä tai huuhtelunesteessä todetaan mitattavissa oleva määrä tyreoglobuliinia.

Tulkinta

Tyreoglobuliinipitoisuus kohoaa useissa kilpirauhasen sairauksissa, kuten Basedowin taudissa, Hashimoton tyreoidiitissa sekä kilpirauhasen adenoomissa ja karsinoomissa. Ohimenevää pitoisuuden kohoamista todetaan lisäksi kilpirauhasleikkauksen, ohutneulabiopsian ja radiojodihoidon jälkeen. Kilpirauhasen synnynnäisessä puutoksessa (aplasia, kongenitaalinen hypotyroidismi) tyreoglobuliinin pitoisuudet ovat matalia.

Tyreoglobuliinin pääasiallinen kliininen käyttö on erilaistuneen kilpirauhassyövän (papillaarinen, follikulaarinen) seuranta. Kilpirauhasen totaalipoiston ja radiojodiablaation jälkeen tyreoglobuliinipitoisuus laskee muutaman viikon aikana alle menetelmän herkkyysrajan (0,1 µg/l). Kohoavat tyreoglobuliinipitoisuudet ovat viite taudin uusiutumisesta tai metastasoinnista.

USA:n kilpirauhasyhdistyksen (American Thyroid Association) suosituksen mukaisesti potilailla, joille on tehty kilpirauhasen poisto ja radiojodiablaatio, tyreoglobuliinipitoisuuksien pitäisi olla korkeintaan 2 µg/l, riippumatta siitä onko potilaalla samanaikainen tyroksiinilääkitys vai stimuloidaanko tyreoglobuliinisynteesiä antamalla TSH:ta tai laittamalla potilas T4-korvaushoidon tauolle. Korkeat pitoisuudet, etenkin yli 10 µg/l, ovat vahvasti viitteellisiä taudin uusiutumiselle ja edellyttävät taudin levinneisyyden jatkoselvittelyä.

Tyreoglobuliinimäärityksessä käytettävän uuden sukupolven herkän menetelmän etuna on, että se paljastaa osan niistäkin syöpätapauksista, jotka aikaisemmilla menetelmillä jäivät seurannassa negatiivisiksi. Potilaita, joilla kilpirauhasen poiston ja tyroksiinihoidon aikana nähdään mitattavissa oleva pitoisuus, ei voida pitää täysin tautivapaina ja heitä tulee seurata taudin hoitosuositusten mukaisesti. Vastaavasti potilailla, joilla tyreoglobuliinipitoisuus on herkällä menetelmällä alle mittausrajan 0,1 µg/l eikä kliinisiä löydöksiä (kaulan ultraääni) todeta, on pieni riski taudin uusiutumiseen eikä esimerkiksi TSH-stimulaatiokeita tarvita jatkotutkimuksena.

Positiivinen kystanesteen tai neulanäytteen huuhteluliuoksen Tygl-pitoisuus on viite kilpirauhassyövän metastasoinnista. Mikäli -Tygl on matala ja -TyglAb korkea, tarvitaan tulosten tulkintaan tieto seerumin Tygl- ja TyglAb-tasoista. Suosituksena on määrittää aina samanaikaisesti sekä 6376 -Tygl että 2828 S -Tygl.

Virhelähteet

S -Tygl: tyreoglobuliinivasta-aineet (S -TyglAb) häiritsevät määritystä. Mikäli näyte sisältää vasta-aineita yli 40 IU/ml, saadaan virheellisen matalia Tygl-pitoisuuksia. S -TyglAb tehdään tutkimuksen yhteydessä ilman erillistä pyyntöä.

-Tygl: määritystä häiritseviä tyreoglobuliinivasta-aineita saatetaan joskus todeta myös kystaneste- tai huuhteluliuosnäytteissä. Vasta-ainemääritys -TyglAb tehdään tutkimuksen yhteydessä ilman erillistä pyyntöä.