Tulosta

Tutkimus:
METYYLIHISTAMIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
14.9.2023

3875 • cU-MHistam

Johdanto

Metyylihistamiini on yksi histamiinin metaboliiteista. Histamiinia vapautuu välittömissä yliherkkyysreaktioissa, mastosytoositaudeissa sekä osasta karsinoidituumoreita. Mastosytooseissa vuorokausivirtsan metyylihistamiini kuvastaa elimistön syöttösolumäärää sekä taudin levinneisyysastetta. Pieni osa karsinoidituumoreista saa alkunsa mahan alueelta ja erityisesti nämä voivat erittää histamiinia.

Indikaatiot

1) Mastosytoosipotilaiden diagnostiikka ja seuranta
2) Toissijaisena tutkimuksena karsinoidisyndrooman diagnostiikassa

Potilaan esivalmistelu

Metyylihistamiinipitoisuuteen vaikuttavia ruoka-aineita (juusto, jogurtti, punaviini, hapankaali), sekä histamiinin eritykseen vaikuttavia lääkeaineita (natriumkromoglikaattivalmisteet) tulisi välttää vähintään parin vuorokauden ajan ennen keräyksen aloittamista.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 5 ml

Näyte

5 ml (vähintään 2 ml) 12 tunnin yövirtsaa. Myös kerta- ja vuorokausivirtsa soveltuvat määritykseen.

Vuorokausivirtsa: Keräyksen ajan astia säilytetään kylmässä ja sen päätyttyä virtsa sekoitetaan hyvin, tilavuus mitataan ja siitä siirretään tarvittava määrä puhtaaseen lähetysputkeen. Tilavuus merkitään näytepyyntötarraan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 7 vuorokautta, pakastettuna kuukauden. Lähetys kylmässä tai pakastettuna. 

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS) 

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

30 – 200 µg / g kreatiniinia

Tulkinta

Metyylihistamiinin määrä ilmoitetaan aina suhteutettuna kreatiiniin, eritys ei ole vuorokausiriippuvainen, joten viitearvot ovat samat kertavirtsalle, yövirtsalle ja vuorokausivirtsalle.

Huom! Liian laimea virtsa saattaa antaa virheellisen korkean tuloksen, jos virtsan kreatiniini on hyvin matala.