Tulosta

Tutkimus:
TRH-LRH-KOE

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
12.7.2023

2761 • Pt-TRH-LRH

Johdanto

LRH on hypotalamuksen erittämä vapauttajahormoni, joka stimuloi hypofyysin FSH:n ja LH:n eritystä. Annettaessa potilaalle LRH:ta kohoavat plasman FSH- ja etenkin LH-pitoisuudet. TRH on vastaava TSH:n vapauttajahormoni, jonka anto potilaalle kohottaa plasman TSH:ta ja prolaktiinia. Kokeessa mitataan tavallisesti vastetta TSH:n ja LH:n erityksessä. Haluttaessa voidaan mitata myös FSH ja prolaktiini, joista on pyynnössä mainittava erikseen. Lapsipotilaan näytteistä on aina pyydettävä myös FSH. Akromegaliapotilailta tutkitaan näytteistä myös kasvuhormonipitoisuus. Nämä määritykset on pyydettävä erikseen.

Indikaatiot

Hypofyysin toiminnan selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Taysin alueella näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä poliklinikkalaboratoriosta, p. 03 311 76429 tai 03 311 77508 
Lasten toimintakokeiden tilaus, p. 03 311 76136

Potilaan esivalmistelu

Potilas paastoaa edellisestä illasta klo 20 lähtien.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml

Näyte

2 (- 3) ml seerumia jokaisella näytteenottokerralla yhteisesti hormonimäärityksiä varten. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian ja jaetaan näytteestä riippuen kahteen putkeen:

– TSH-, LH-, FSH- ja prolaktiinimääritykset tehdään samasta putkesta
– kasvuhormonimääritystä varten varataan oma putki

Kokeen päätyttyä kaikki näytteet toimitetaan heti laboratorioon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

TSH-, LH- ja mahdolliset FSH- ja prolaktiininäytteet lähetetään huoneenlämmössä ja säilytetään jääkaappilämpötilassa ennen analysointia.

Kasvuhormoninäytteet voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne ovat perillä analysoivassa laboratoriossa vuorokauden kuluessa. Muutoin näytteet säilytetään ja lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Koe aloitetaan aamulla ottamalla potilaasta 0-näytteet. Sen jälkeen ruiskutetaan aikuispotilaan suoneen 200 µg synteettistä TRH:ta (TRH Ferring) ja 100 µg synteettistä LRH:ta (LHRH Ferring). Lapsipotilaalle annetaan TRH:ta 7 µg/kg (maksimiannos 200 µg) ja LRH:ta 3.5 µg/kg (maksimiannos 100 µg). Verinäytteet otetaan 20 min ja 60 min kuluttua.

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

TSH kohoaa perustasosta 3 – 30 mU/l. Aikuispotilaan LH kohoaa 20 min LRH:n ruiskuttamisesta keskimäärin 5-kertaiseksi perustasoon verrattuna. LH- ja FSH-vaste on voimakkainta ovulaation aikana ja menopaussissa.

Prolaktiinipitoisuus kohoaa naisilla yli 150 % perustasosta, miehillä vaste on vähäisempää. Prolaktinoomassa vaste on korkeaan perustasoon (tavallisesti yli 2000 mU/l) verrattuna suhteessa vähäisempää tai puuttuu kokonaan.

Terveillä henkilöillä kasvuhormonipitoisuus ei kohoa TRH-LRH -kokeessa, mutta akromegaliassa vaste on yleensä hyvin selvä.