Tulosta

Tutkimus:
INSULIINI-KOE, aikuiset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
17.11.2022

1703 • Pt-Insu-R

Johdanto

Hypoglykemia stimuloi hypotalamuksen välityksellä kasvuhormonin eritystä. Hypoglykemia aiheutetaan laskimonsisäisellä insuliiniruiskeella. Kokeessa määritetään glukoosi ja kasvuhormoni.

Indikaatiot

Kasvuhormonivajauksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Potilas paastoaa edellisestä illasta klo 20 lähtien ja on tutkimuksen ajan vuoteessa. Kaikki paitsi ehdottoman välttämättömät lääkkeet tulisi lopettaa vähintään vuorokautta ennen koetta, mikäli se kliinisesti arvioiden on mahdollista toteuttaa potilaan terveyttä vaarantamatta.

Näyteastia

Glukoosi: fluoridisitraattiputki 5/3 ml
Kasvuhormoni: seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

Glukoosi: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla.
Kasvuhormoni: 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Glukoosinäytteet säilyvät 48 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.

Kasvuhormoninäytteet voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne ovat perillä analysoivassa laboratoriossa vuorokauden kuluessa. Muutoin näytteet lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Koe tehdään lääkärin valvonnassa ja aloitetaan aamulla. Potilaalle laitetaan laskimokanyyli näytteenottoa ja mahdollista glukoosi-infuusiota varten.

Paastonäytteen ottamisen jälkeen potilaan laskimoon ruiskutetaan nopeavaikutteista insuliinia (Novorapid 0.1 ky/kg laimennettuna fysiologisella suolaliuoksella 1:10). Verinäytteet potilaasta otetaan 30, 60, 90 ja 120 min kuluttua insuliinin ruiskuttamisesta.

HUOM! INSULIININ RUISKUTTAMINEN POTILAASEEN VOI AIHEUTTAA VAKAVAN HYPOGLYKEMIAN. Potilasta on kokeen ajan valvottava tarkoin ja varauduttava glukoosin antoon tarvittaessa. Varsinkin hypofyysin vajaatoimintaa sairastavat voivat olla herkkiä insuliinille. Heti kokeen päätyttyä potilaalle annetaan ravintoa.

Tulos valmiina

Glukoosivastaukset ovat valmiina samana päivänä ja kasvuhormonivastaukset yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

Tavoitteena on saada glukoosipitoisuus laskemaan tasolle < 2.2 mmol/l 30 – 45 minuutin aikana. Poikkeavana kasvuhormonitason nousuna pidetään kasvuhormonipitoisuutta < 5.1 µg/l, joka on viitteelllinen kasvuhormonivajaukselle.