Tulosta

Tutkimus:
TYREOTROPIININ VAPAUTTAJAHORMONI-KOE, LAAJA

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
17.1.2023

2763 • Pt-TRH-R2

Johdanto

TRH on hypotalaaminen vapauttajahormoni, joka stimuloi aivolisäkkeen tyreotropiinieritystä. Laaja TRH-koe soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun halutaan tietoa hypotalamus-aivolisäke -akselin toiminnasta erilaisissa kilpirauhasen toiminnan häiriöissä.

TRH-koetta voidaan käyttää myös prolaktinooman erottamiseen muista hyperprolaktineemisista tiloista sekä akromegalian selvittelyyn. Tällöin näytteistä tutkitaan tyreotropiinin lisäksi myös prolaktiini tai kasvuhormoni pyyntöindikaatiosta riippuen.

Indikaatiot

Primaarisen ja sekundaarisen hypotyreoosin selvittely ja seuranta. Pitkää koetta tulee käyttää, kun halutaan selvittää hypofyysin ja hypotalamus-hypofyysi -akselin toimintaa. Prolaktinoomaepäily. Akromegaliaepäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä poliklinikkalaboratoriosta p. 03 311 76429 tai 03 311 77508

Lasten toimintakokeiden tilaus p. 03 311 76136

Potilaan esivalmistelu

Vältettävä rasittavaa liikuntaa sekä kahvin, teen tai kaakaon juontia koetta edeltävästi. Jos osatutkimuksena määritetään kasvuhormoni, potilas on kokonaan ravinnotta edellisestä illasta klo 20 alkaen kokeen päättymiseen saakka (vettä saa juoda).

Useat lääkkeet häiritsevät TRH-koetta ja niiden mahdollisesta tauottamisesta vastaa hoitava lääkäri. Levodopa, dopamiini ja bromokriptiini, glukokortikoidit sekä somatostatiini voivat kokonaan estää TSH-vasteen. Vaimentavia, muttei kokonaan estäviä ovat klooripromatsiini, tioridatsiini, fentolamiini ja salisylaatit. TSH-vastetta vahvistavia lääkkeitä ovat teofylliini, klomifeeni, metoklopramidi, haloperidoli, spironolaktoni ja miehillä estrogeenit.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

TSH-ja prolaktiinimääritystä varten tarvitaan 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa/seerumia jokaisella näytteenottokerralla.  

Mikäli on pyydetty kasvuhormonimääritykset, tarvitaan lisäksi 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia erilliseen putkeen jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

TSH- ja PRL-näytteet lähetetään huoneenlämmössä ja säilytetään jääkaapissa ennen analysointia.

Kasvuhormoninäytteet voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne ovat perillä analysoivassa laboratoriossa vuorokauden kuluessa. Muutoin näytteet lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

0-näytteiden ottamisen jälkeen aikuiselle annetaan suonensisäisesti 200 µg ja lapselle 7 μg/kg synteettistä TRH:ta (maksimiannos 200 μg). TSH, PRL (ja GH) määritetään 20 ja 60 min kuluttua.

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Viiteväli

Normaalivaste:  
TSH-nousu / 20 min     3 – 30 mU/l yli perustason
TSH-nousu / 60 min 4 – 21 mU/l yli perustason
60 min arvo < 20 min arvo  

Tulkinta

Primaarisessa hypotyreoosissa seerumin TSH-taso on (yleensä) kohonnut ja vaste normaalia suurempi (koskien myös primaarisen hypotyreoosin subkliinistä muotoa).

Hypofysaarisessa hypotyreoosissa seerumin TSH on normaali tai alentunut ja vaste puuttuu.

Hypotalaamisessa hypotyreoosissa vaste on suuruudeltaan normaali, mutta viivästynyt.

Tyreotoksikoosissa vaste puuttuu tai on hyvin pieni.

TSH-vaste voi olla alentunut myös Cushingin syndroomassa sekä maksa- ja munuaistautien yhteydessä.

Prolaktiinipitoisuus kohoaa naisilla yli 150 % perustasosta, miehillä vaste on vähäisempää. Prolaktinoomassa vaste on korkeaan perustasoon (tavallisesti yli 2000 mU/l) verrattuna suhteessa vähäisempää tai puuttuu kokonaan.

Terveillä henkilöillä TRH ei lisää kasvuhormonin eritystä, mutta pitoisuus voi nousta koetilanteen aiheuttaman stressin vuoksi. Akromegaliassa vaste on yleensä hyvin selvä.