Tulosta

Tutkimus:
TYREOTROPIININ VAPAUTTAJAHORMONI-KOE, LAAJA

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
6.6.2019

2763 • Pt-TRH-R2

Johdanto

TRH on hypotalaaminen vapauttajahormoni, joka stimuloi aivolisäkkeen tyreotropiinieritystä. Laaja TRH-koe soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun halutaan tietoa hypotalamus-aivolisäke -akselin toiminnasta erilaisissa kilpirauhasen toiminnan häiriöissä. Lapsilla käytetään aina laajaa TRH-koetta.

TRH-koetta voidaan käyttää myös prolaktinooman erottamiseen muista hyperprolaktineemisista tiloista sekä akromegalian selvittelyyn. Tällöin näytteistä tutkitaan tyreotropiinin lisäksi myös prolaktiini tai kasvuhormoni pyyntöindikaatiosta riippuen. Nämä määritykset on aina pyydettävä erikseen.

Indikaatiot

Primaarisen ja sekundaarisen hypotyreoosin selvittely ja seuranta. Pitkää koetta tulee käyttää, kun halutaan selvittää hypofyysin ja hypotalamus-hypofyysi -akselin toimintaa. Prolaktinoomaepäily. Akromegaliaepäily.

Potilaan esivalmistelu

Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 alkaen kokeen päättymiseen saakka (vettä saa juoda). Rasittavaa liikuntaa tulisi välttää.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

TSH-ja prolaktiinimääritystä varten tarvitaan 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia jokaisella näytteenottokerralla.  

Mikäli on pyydetty kasvuhormonimääritykset, tarvitaan lisäksi 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia erilliseen putkeen jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

TSH- ja PRL-näytteet lähetetään huoneenlämmössä ja säilytetään jääkaapissa ennen analysointia.

Kasvuhormoninäytteet voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne ovat perillä analysoivassa laboratoriossa vuorokauden kuluessa. Muutoin näytteet lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

TSH-erityksen vuorokausivaihtelusta johtuen koe suoritetaan klo 8 – 10. Aikuisen potilaan suoneen ruiskutetaan 200 µg synteettistä TRH:ta (TRH Ferring), lapsille annetaan 7 µg/kg (maksimiannos 200 µg). TSH määritetään seerumista välittömästi ennen ruiskutusta sekä 20 ja 60 min kuluttua ruiskutuksesta otetuista näytteistä. Koe suoritetaan lääkärin valvonnassa.

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Viiteväli

Normaalivaste:  
TSH-nousu/20 min 3 – 30 mU/l yli perustason
TSH-nousu/60 min 4 – 21 mU/l yli perustason

Tulkinta

Primaarisessa hypotyreoosissa seerumin TSH-taso on (yleensä) kohonnut ja vaste normaalia suurempi (koskien myös primaarisen hypotyreoosin subkliinistä muotoa).

Hypofysaarisessa hypotyreoosissa seerumin TSH on normaali tai alentunut ja vaste puuttuu.

Hypotalaamisessa hypotyreoosissa vaste on suuruudeltaan normaali, mutta viivästynyt.

Tyreotoksikoosissa vaste puuttuu tai on hyvin pieni.

TSH-vaste voi olla alentunut myös Cushingin syndroomassa sekä maksa- ja munuaistautien yhteydessä.

Prolaktiinipitoisuus kohoaa naisilla yli 150 % perustasosta, miehillä vaste on vähäisempää. Prolaktinoomassa vaste on korkeaan perustasoon (tavallisesti yli 2000 mU/l) verrattuna suhteessa vähäisempää tai puuttuu kokonaan.

Terveillä henkilöillä kasvuhormonipitoisuus ei kohoa TRH-kokeessa, mutta akromegaliassa vaste on yleensä hyvin selvä.

Virhelähteet

Teofylliini suurina pitoisuuksina ja miehillä estrogeenilääkkeet lisäävät vastetta. Seuraavat lääkkeet vähentävät tai estävät TSH:n vasteen: bromokriptiini, levodopa, fentolamiini, glukokortikoidit, klooripromatsiini, salisylaatit, somatostatiini ja tioridatsiini.