Tulosta

Tutkimus:
GLUKOOSI-KOE, KASVUHORMONI

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
6.6.2019

3716 • Pt-Gluk-R5

Johdanto

Kasvuhormonin vuorokausierityksen epäsäännöllisyydestä johtuen yksittäisnäytteillä on kasvuhormonimäärityksessä harvoin diagnostista merkitystä. Poikkeavaa eritystä pyritään selvittämään erilaisilla toimintakokeilla. Terveellä henkilöllä hyperglykemia estää kasvuhormonin vapautumisen. Aktiivisessa akromegaliassa glukoosirasituksella on joko vain osittain jarruttava tai täysin puuttuva vaikutus kasvuhormonituotantoon.

Indikaatiot

Akromegalian diagnosointi ja hoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 lähtien ja istuu kokeen ajan. Tupakointi on kielletty. Vettä saa nauttia ja WC:ssä käydä.

Näyteastia

Glukoosi: fluoridisitraattiputki 5/3 ml

Kasvuhormoni: seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

Glukoosi: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla. Näytteisiin on merkittävä selkeästi näytteenottoaika, jotta eri aikaan otetut näytteet voidaan erottaa toisistaan.

Kasvuhormoni: 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian. Näytteisiin on merkittävä selkeästi näytteenottoaika, jotta eri aikaan otetut näytteet voidaan erottaa toisistaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Glukoosinäytteet säilyvät 48 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.

Kasvuhormoninäytteet voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne ovat perillä analysoivassa laboratoriossa vuorokauden kuluessa. Muutoin näytteet säilytetään ja lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Tarvittava glukoosiliuos saadaan valmiiksi mitattuna lääkevarastosta (lapsilla paino ilmoitettava). Koe tulisi tehdä lääkärin valvonnassa. 0-näytteiden ottamisen jälkeen (glukoosi- ja kasvuhormonimäärityksiä varten) aamulla klo 8.00 aikuispotilas nauttii glukoosiliuoksen, joka sisältää 75 g glukoosia/300 ml/pullo, kaupallinen GlucoDos 75 -glukoosijuoma (Lablemon International Oy, tilauskoodi eMedissä 8019511). Lapsille annetaan vastaavasti glukoosia 1.75 g/painokilo. Verinäytteet (glukoosi- ja kasvuhormonimäärityksiä varten) otetaan 30, 60, 90 ja 120 minuutin kuluttua glukoosin annosta.

Tulos valmiina

Glukoosivastaukset ovat valmiina samana päivänä ja kasvuhormonivastaukset yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

Terveellä henkilöllä seerumin kasvuhormonipitoisuus on kokeessa yleensä kahden tunnin jälkeen alle 1 μg/l. Akromegaliassa pitoisuus ei laske normaalisti ja hoidon tavoitearvo on sama kuin terveillä.

Viite:
Katznelson L, Laws ER Jr., Melmed S, et al. Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(11):3933-3951.

Lisätiedot

Mikäli akromegaliapotilaalla on manifestoitunut diabetes, glukoosirasitusta ei voi tehdä.