Tulosta

Tutkimus:
POLYKLOORATUT BIFENYYLIT

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
9.2.2018

3999 • fS-PCB

Indikaatiot

Polyklooratuille bifenyyleille (PCB-yhdisteille) altistumisen osoittaminen

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyynnön lisäksi tulee täyttää lähete (Word): Biomonitorointi_lahete

Erityisesti tiedot työnantajasta ja työterveyshuollon yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite tulee täyttää huolellisesti lähetteeseen.

Potilaan esivalmistelu

Aamupaastonäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.
Äkillisessä lyhytaikaisessa altistumisessa otetaan ensimmäinen mahdollinen paastonäyte.

Tutkittavalle tulee antaa TTL:n lomake: Tiedote tutkittavalle: Tiedote-tutkittavalle

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml x2

Näyte

8 ml paastoseerumia.

Otetaan kaksi 10 ml vakuumiputkea (ilman antikoagulanttia) täyteen verta. Veren annetaan hyytyä ja seerumi erotetaan erikoispestyyn lähetysputkeen. Erikoispestyjä näytelähetysputkia saa Työterveyslaitoksen Biomonitorointipalveluista.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytelähetysputkeen erotettu seerumi säilytetään jääkaapissa lähettämiseen asti ja postitetaan huoneenlämmössä siten, että se ehtii Työterveyslaitoksen laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään näytelähetysputkessa kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Menetelmä

Näytteestä määritetään 3 PCB-yhdistettä, jotka käsittävät n. 80% kaikista PCB-yhdisteistä.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa

Viiteväli

fS-PCB: Altistumattomien henkilöiden viiteylärajana on PCB-yhdisteiden summa:

1.0 μg/l alle 50-vuotiailla 

1.8 µg/l yli 50-vuotiailla.

Tulkinta

Toimenpiderajaa ei ole asetettu.

Työministeriön päätöksen 838/1993 mukaan PCB-aineet ovat syöpävaarallisia. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tällaisten luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden.

Raskaana olevien ei tule altistua PCB-aineille, ts. seerumin PCB-pitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 1.0 μg/l.