Tulosta

Tutkimus:
POLYKLOORATUT BIFENYYLIT

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
23.1.2023

3999 • fS-PCB

Johdanto

PCB-yhdisteet ovat kemiallisesti erittäin pysyviä, huonosti veteen liukenevia ja hitaasti hajoavia. Ne imeytyvät elimistöön ruuansulatuskanavan, hengitysilman ja ihon kautta. Suomessa yhdisteiden käyttö lopetettiin avoimissa järjestelmissä pääosin 1970-luvulla ja 1990 lähtien PCB:tä sisältävien tuotteiden valmistus ja maahantuonti on ollut kiellettyä.

Analyysi voi olla tarpeen, kun tehdään vanhojen rakennusten saneeraustöitä, koska kondensaattorien, muuntajien ja lämmönsiirtojärjestelmien lisäksi sitä käytettiin mm. ruosteensuojamaaleissa, saumausaineissa (saumausmassa), lakoissa, liimoissa ja palonsuojatuotteissa. Lisäksi PCB-yhdisteille voidaan altistua mm. ongelmajätteiden käsittelyssä tai saastuneen maan kunnostuksessa.

Indikaatiot

Polyklooratuille bifenyyleille (PCB-yhdisteille) altistumisen osoittaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Erityisesti tiedot työnantajasta ja työterveyshuollon yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite tulee täyttää huolellisesti lähetteeseen.

Potilaan esivalmistelu

Aamupaastonäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.
Äkillisessä lyhytaikaisessa altistumisessa otetaan ensimmäinen mahdollinen paastonäyte.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml x 2

Näyte

8 ml paastoseerumia.

Otetaan kaksi 10 ml vakuumiputkea (ilman antikoagulanttia) täyteen verta. Veren annetaan hyytyä ja seerumi erotetaan erikoispestyyn lähetysputkeen. Erikoispestyjä näytelähetysputkia saa Työterveyslaitoksen Biomonitorointipalveluista.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytelähetysputkeen erotettu seerumi säilytetään jääkaapissa lähettämiseen asti ja postitetaan huoneenlämmössä siten, että se ehtii Työterveyslaitoksen laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään näytelähetysputkessa kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Menetelmä

Näytteestä määritetään 3 PCB-yhdistettä, jotka käsittävät n. 80 % kaikista PCB-yhdisteistä.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Viiteväli

Altistumattomien henkilöiden viiteylärajana on PCB-yhdisteiden summa:

1.0 μg/l alle 50-vuotiailla 

1.8 µg/l yli 50-vuotiailla

Tulkinta

Toimenpiderajaa ei ole asetettu.

Työministeriön päätöksen 838/1993 mukaan PCB-aineet ovat syöpävaarallisia. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tällaisten luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden.

Raskaana olevien ei tule altistua PCB-aineille, ts. seerumin PCB-pitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 1.0 μg/l.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Työterveyslaitos