Tulosta

Tutkimus:
HER-2, ONKOGEENI, ISH-TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

4721 • Ts-HER2ISH

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2134
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

HER2-geenimonistuman analyysi voidaan tehdä rintasyövän ohella muistakin epiteliaalisista maligneista kasvaimista, esimerkiksi mahasyövistä. Määritys tehdään tarvittaessa yleensä osana primäärinäytteen tutkimusta. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja HER2 immunovärjäyksen tulos, mikäli se on jo tiedossa. Lisäksi tulee mainita alkuperäinen PAD-tutkimuksen näytenumero ja patologian laboratorio, jossa näyte on tutkittu.

Näyte

Tutkimukseen käytetään alkuperäisen PAD-tutkimuksen arkistoitua parafiiniblokkinäytettä. Patologi valitsee edustavimman alueen kasvaimesta tutkimukseen.

Menetelmä

DNA-koettimen avulla tehtävä dual in situ hybridisaatiotesti (DISH). Ohessa tehdään immunohistokemiallinen HER2-värjäys.
Tutkimuksen hinta muodostuu immunohistokemiallisen- ja In Situ hybridisaatiovärjäyksen hinnasta.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-4 päivän kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan HER2 immunohistokemiallinen värjäystulos (0-3) ja DDISH-analyysin (in situ hybdridisaatio) tulos: positiivinen (geenimonistuma) tai negatiivinen (ei geenimonistumaa).

Virhelähteet

Luotettavan tuloksen edellytys on tavoiteaikojen mukaiset preanalyyttiset tekijät kuten kylmäiskemia-aika ja  fiksaatioaika. Käytettävän näytemateriaalin edustavuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. On tunnettua,ettei geenimonistuma ilmenny välttämättä läheskään kaikissa kasvainsoluissa.