Tulosta

Tutkimus:
LUU- TAI PEHMYTKUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARATTI

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6145 • Bo-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
HIstologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Luu- tai pehmytkudoksen laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen poistomarginaalien ja levinneisyyden määritys sekä hoitovasteen arviointi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi sekä radiologiset löydökset on mainittava. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Pirkanmaa:
Tiiviskantinen näyteastia tai 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Luu- tai pehmytkudoksen laajat leikkauspreparaatit.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Poistettu kudosmateriaali toimitetaan kokonaan histologian laboratorioon. Onteloelimet avataan ja puhdistetaan. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Pirkanmaa:
Tuorenäyte toimitetaan välittömästi laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella, se on laitettava välittömästi lähetyspisteessä huoneenlämpöiseen 10% formaliiniin. Formaliinia tulee täyttää astiaan vähintään kolminkertainen määrä näytteeseen nähden. Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä.

Jos kookas leikkauspreparaatti lähetetään sopimuksen mukaisesti kauempaa makroskooppista ja mikroskooppista tutkimusta varten, se tulee lähettää tiiviissä astiassa fiksaationesteessä ja osoitteella: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.

Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Päijät-Häme:
Näyte laitetaan 10% puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan. Luukappaleiden dekalsifikaatio pidentää prosessointiaikaa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin, sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin sekä erikoismenetelmiin. Kasvainnäytteissä otetaan aina kantaa poistomarginaaleihin ja paikalliseen levinneisyyteen. 

Virhelähteet

Riittävän fiksaation saaminen kauttaaltaan kookkaimpien kappaleiden kohdalla on toisinaan ongelma. Kasvaimissa nekroosi voi vaikeuttaa tulkintaa.