Tulosta

Tutkimus:
LUU- TAI PEHMYTKUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

6145 • Bo-PAD-4

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Luu- tai pehmytkudoksen laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen poistomarginaalien ja levinneisyyden määritys sekä hoitovasteen arviointi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi sekä radiologiset löydökset on mainittava. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Pirkanmaa:
Tiiviskantinen näyteastia tai 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Luu- tai pehmytkudoksen laajat leikkauspreparaatit.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Poistettu kudosmateriaali toimitetaan kokonaan histologian laboratorioon. Onteloelimet avataan ja puhdistetaan. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Pirkanmaa:
Tuorenäyte toimitetaan välittömästi laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella, se on laitettava välittömästi lähetyspisteessä huoneenlämpöiseen 10% formaliiniin. Formaliinia tulee täyttää astiaan vähintään kolminkertainen määrä näytteeseen nähden. Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä.

Jos kookas leikkauspreparaatti lähetetään sopimuksen mukaisesti kauempaa makroskooppista ja mikroskooppista tutkimusta varten, se tulee lähettää tiiviissä astiassa fiksaationesteessä ja osoitteella: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.

Keskussairaalat:
Näyte laitetaan 10% puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin ison kirurgisen näytteen vastaamiselle on 12-16 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 75% tämän tyyppiset kasvainresekaatit on vastattu 12 kalenteripäivässä. Runsaampi luumateriaalin osuus ja siitä seuraaava pakollinen dekalsifikaatio pidentää näytteen prosessointiaikaa merkittävästi.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin, sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin sekä erikoismenetelmiin. Kasvainnäytteissä otetaan aina kantaa poistomarginaaleihin ja paikalliseen levinneisyyteen. 

Virhelähteet

Riittävän fiksaation saaminen kauttaaltaan kookkaimpien kappaleiden kohdalla on toisinaan ongelma. Kasvaimissa nekroosi voi vaikeuttaa tulkintaa.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6145 | Bo-PAD-4 Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä