Tulosta

Tutkimus:
KEUHKONÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6148 • Lu-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Indikaatiot

Keuhkon tai sen lohkon tai segmentin poistopreparaatti lisänäytteineen (esimerkiksi imusolmukealueet), joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys. Nimikkeeseen kuuluvat erikseen poistetut mediastinaaliset imusolmukealueet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Radikaalitavoitteisen kirurgian ollessa indikaationa, yleensä ei tehdä genetiikan jatkotutkimuksia tai merkittävän laajoja immunolisätutkimuksia.

Näyteastia

Tiiviskantinen astia tuorenäytteelle. 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin näytteen tilavuus.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Poistettu kudosmateriaali toimitetaan kokonaan histologian laboratorioon. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Keuhkon pleurapinta läpäisee huonosti formaliinia, joten parenkyymin ja kasvaimen nopea fiksaatio formaliinilla on varmistettava joko neulalla läpi ruiskuttaen tai bronkusreittiä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tuorenäyte toimitetaan välittömästi laboratorioon. Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella (ma-pe klo 8.00 – 15.30), on näyte laitettava 10% puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan ja toimitetaan huoneenlämpötilassa laboratorioon.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin, sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä.