Tulosta

Tutkimus:
KEUHKONÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

6148 • Lu-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Keuhkon tai sen lohkon tai segmentin poistopreparaatti lisänäytteineen (esimerkiksi imusolmukealueet), joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys. Nimikkeeseen kuuluvat erikseen poistetut mediastinaaliset imusolmukealueet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Tiiviskantinen astia tuorenäytteelle. 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin näytteen tilavuus.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Poistettu kudosmateriaali toimitetaan kokonaan histologian laboratorioon. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Keuhkon pleurapinta läpäisee huonosti formaliinia, joten parenkyymin ja kasvaimen nopea fiksaatio formaliinilla on varmistettava joko neulalla läpi ruiskuttaen tai bronkusreittiä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tuorenäyte toimitetaan välittömästi laboratorioon. Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella (ma-pe klo 8.00 – 15.30), on näyte laitettava 10% puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan ja toimitetaan huoneenlämpötilassa laboratorioon.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin ison kirurgisen näytteen vastaamiselle on 14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% keuhkosyöpäresekaateista on vastattu kuukauden kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin, sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6148 | Lu-PAD-4 Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä