Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI (selkäydinnesteestä)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.2.2013

2514 • Li-Prot

Johdanto

Suurin osa selkäydinnesteen proteiineista on peräisin plasmasta, mistä ne suodattuvat. Suodatusvaikutuksen takia joidenkin proteiinien pitoisuussuhteet muuttuvat, esim. prealbumiinia on likvorissa yleensä 20-kertainen määrä suhteessa albumiiniin plasmaan verrattuna. Toisissa proteiineissa tapahtuu likvoritilassa muuttumista, esim. transferriinin sialylaation muuttuessa likvorista löytyy beeta2-fraktiossa elektroforeettisesti kulkevaa ns. tau-fraktiota. Immunoglobuliinien paikallista synteesiä tapahtuu tulehdustaudeissa. Likvorin proteiinipitoisuuteen vaikuttavat ikä, veri-aivoesteen vauriot, likvorikierron esteet sekä paikallisesti keskushermoston tulehdus- ja kasvaintaudit.

Indikaatiot

Keskushermoston tautien seulontakoe silloin, kun likvoritilaan pisto ei ole vasta-aiheinen.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki (Likvoriputki)

Näyte

0.5 ml likvoria. ( Sentrifugoitua kirkasta selkäydinnestettä )

Näytteen säilytys ja kuljetus

Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämpötilassa, 6 vrk jääkaappilämpötilassa, sentrifugoitu näyte voidaan pakastaa. Näyte on sentrifugoitava mahdollisimman nopeasti. Näyte ei saa olla verinen. Lähetys huoneenlämmössä tai pakastettu näyte jäissä.

Menetelmä

Turbidimetrinen 

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä, ks. myös selkäydinnesteen perustutkimukset.

Viiteväli

Aikuiset (17 – 60 v): 150 – 450 mg/l

Tulkinta

Viitealue on yleisesti kansainvälisesti käytössä. Selkäydinnesteen proteiinipitoisuus vaihtelee fysiologisesti iän mukaan.


Vastasyntyneillä täysiaikaisilla lapsilla selkäydinnesteen proteiinipitoisuus on selvästi aikuisten pitoisuuksia korkeampi, luokkaa 400 – 1200 mg/l. Ennenaikaisesti syntyneillä voidaan mitata tätäkin korkeampia proteiinipitoisuuksia. Proteiinipitoisuus alkaa nopeasti syntymän jälkeen laskea ja 6 kk iässä viitealueen ylärajan 95. persentiili on n. 320 mg/l. Ikävälillä 6 kk – 10 v selkäydinnesteen proteiinipitoisuus pysyy varsin vakaana. Ikävälillä 10 – 16 v viitealueen ylärajan 95. persentiili vähitellen nousee ad 410 mg/l. (Biou D et al: Cerebrospinal fluid protein concentrations in children: Age-related values in patients without disorders of the central nervous system. Clinical Chemistry 46:3, 399-403, 2000.)


Selkäydinnesteen proteiinipitoisuus nousee ikääntymisen myötä ja yli 60-vuotiailla viitealue on luokkaa 200 – 600 mg/l. 


Verenvuoto häiritsee tulkintaa. Jos erytrosyyttejä on yli 500 x 10E6/l, proteiinipitoisuudella ei ole arvoa. Suurimmat nousut esiintyvät verenvuotojen, kasvaimien ja joidenkin tulehdusten (esim. polyradikuliitti) yhteydessä.