Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI, aivo-selkäydinneste

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
1.9.2022

2514 • Li-Prot

Johdanto

Suurin osa aivo-selkäydinnesteen proteiineista on peräisin plasmasta, josta ne suodattuvat veri-aivoesteen läpi. Pieni osa proteiineista siirretään nesteeseen lisäksi aktiivisen kuljetusmekanismin avulla. Immunoglobuliinien paikallista synteesiä puolestaan esiintyy mm. tulehdustaudeissa. Likvorin proteiinipitoisuuteen vaikuttavat monenlaiset tekijät kuten ikä, veri-aivoesteen vauriot, likvorikierron esteet sekä paikallisesti keskushermoston erilaiset sairaudet.

Indikaatiot

Keskushermostosairauksien seulontakoe.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki (likvoriputki)

Näyte

0.5 ml sentrifugoitua kirkasta aivo-selkäydinnestettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämpötilassa, 6 vrk jääkaappilämpötilassa, sentrifugoitu näyte voidaan pakastaa. Pakastettuna säilyvyys > 1 v. Näyte on sentrifugoitava mahdollisimman nopeasti. Näyte ei saa olla verinen. Lähetys huoneenlämmössä tai pakastettu näyte jäissä.

Menetelmä

Turbidimetrinen 

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä, ks. myös aivo-selkäydinnesteen perustutkimukset.

Viiteväli

alle 1 vrk 400 – 1200 mg/l
1 – 30 vrk 200 – 800 mg/l
1 kk – 13 v    150 – 350 mg/l
14 – 25 v 150 – 450 mg/l
26 – 40 v 150 – 550 mg/l
41 – 60 v 200 – 600 mg/l
61 – 75 v 200 – 650 mg/l
yli 75 v 200 – 700 mg/l

Tulkinta

Aivo-selkäydinnesteen proteiinipitoisuus vaihtelee fysiologisesti iän mukaan. Vastasyntyneiden täysiaikaisten lasten aivo-selkäydinnesteen proteiinipitoisuus on selvästi aikuisia suurempi ja ennenaikaisesti syntyneillä pitoisuudet yltävät vieläkin korkeammalle. Vastaavasti aivo-selkäydinnesteen proteiinipitoisuus nousee ikääntymisen myötä.

Likvorin proteiinipitoisuus suurenee verenvuotojen, erilaisten tulehdusten (esim meningiitti, polyradikuliitti), likvorikierron häiriöiden (mm. aivokasvaimet) ja monien neurodegeneratiivisten sairauksien yhteydessä. Lieviä pitoisuuden nousuja todetaan myös mm. monissa metabolisissa ja endokrinologisissa häiriöissä.

Proteiinipitoisuuden vähenemisellä ei ole käytännön merkitystä. Sitä voi esiintyä mm. hypertyreoosin ja selkäydinnestevuotojen yhteydessä.

Verenvuoto häiritsee tulkintaa. Jos erytrosyyttejä on yli 500 x 10E6/l, proteiinipitoisuutta ei voi tulkita eikä arvoa tällöin vastata.

Lisätiedot

Aikuisten viitevälit: Cerebrospinal Fluid Total Protein Reference Intervals Derived from 20 Years of Patient Data. Clin Chem 2017 Dec;63(12):1856-1865.

Lasten viitevälit: 

Normal Values for Cerebrospinal Fluid in Neonates: A Systematic Review. Neonatology 2021;118:629-638.

Cerebrospinal Fluid Protein Concentration in Pediatric Patients. Defining Clinically Relevant Reference Values. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;154(8):827-831.

Viiteväleissä on huomioitu osittaiset menetelmäerot.