Tulosta

Tutkimus:
DEKSAMETASONI-KOE, LYHYT

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
17.11.2022

1225 • Pt-DXM-R1

Johdanto

Kokeessa potilaalle annetaan deksametasonia (DXM), synteettistä glukokortikoidia, joka estää hypofyysin ACTH-eritystä. Vastetta mitataan määrittämällä plasman kortisolipitoisuus deksametasoniannoksen jälkeen.

Indikaatiot

Hyperkortisolismin seulonta.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoa varten tulee varata aika ensisijaisesti klo 8, mutta näytteenotto voi tapahtua myös klo 7 – 9 välillä. Edellisenä iltana klo 23 otetaan deksametasoniannos. Näytteet muita laboratoriokokeita varten otetaan erillisellä käynnillä ennen DXM-kokeen aloittamista, koska deksametasoni vaikuttaa elimistön säätelyjärjestelmiin useiden päivien ajan.

Vältettävä kortisolitasoon häiritsevästi vaikuttavia tekijöitä (ks. Virhelähteet). Kortisolitasoa nostavat mm. ACTH, stressi, vaikeat vammat, postoperatiiviset tilat, hypoglykemia, asidoosi, vaikeat infektiot ja fyysinen rasitus.

Huom. Lääke tai lääkeresepti annetaan tilaavan hoitoyksikön toimesta. Laboratorio ei anna lääkkeitä.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy eroteltuna jääkaappilämpötilassa 7 vrk, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Näytteenottoa edeltävän päivän iltana klo 23 potilas ottaa suun kautta deksametasoniannoksen 1.5 mg tai 1 mg (lapset: 1 mg/1.73 m2 pyöristettynä ylöspäin). Näyte otetaan seuraavana aamuna klo 8 (klo 7 – 9).

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa.

Tulkinta

Kortisoli laskee kokeessa normaalisti ainakin alle pitoisuuden 80 nmol/l, useimmiten tasolle alle 50 nmol/l. Cushingin oireyhtymässä laskua ei tapahdu tai se on hyvin vähäistä.

Virhelähteet

Potilaalle annettu hydrokortisoni, metyyliprednisoloni, prednisoni ja prednisoloni voivat virheellisesti nostaa mitattua kortisolipitoisuutta. Prednisolonia muodostuu lisäksi mataboliatuotteena esim. budesonidista. Myös glukokortikoideja sisältävät paikallisvoiteet ja muut kortikosteroidivalmisteet saattavat häiritä määritystä. Lisäksi tulee välttää deksametasonin tehoa heikentäviä lääkeaineita, kuten barbituraatteja, fenytoiinia ja rifampisiinia. Myös hypertyreoosi heikentää deksametasonin tehoa nopeuttamalla sen metaboliaa.

Depressiotiloissa kortisolin eritys on kiihtynyt ja herkkyys deksametasonijarrutukselle vähentynyt.

Estrogeenit nostavat kortisolin kuljettajaproteiinin (CBG) pitoisuutta ja DXM-kokeessa tulee usein virheellisen korkea tulos, joka saattaa johtaa turhiin jatkotutkimuksiin ja Cushing-epäilyyn. Estrogeenia käyttävillä naisilla tulee tutkia Sa-Korsol ja dU-Kors-V, jos epäillään hyperkortisolismia.

Lisätiedot

Pyyntö tehdään näytteenottopäivälle. Vastaukseen kirjautuu näytteenottopäivämäärä eli deksametasonin ottoa seuraava päivä.

Kortisolin perustason määritystä varten otetaan tarvittaessa kortisolinäyte erikseen (2128 P -Korsol).