Tulosta

Tutkimus:
DEKSAMETASONI-KOE, LYHYT

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
30.4.2019

1225 • Pt-DXM-R1

Johdanto

Kokeessa potilaalle annetaan deksametasonia (DXM), synteettistä glukokortikoidia, joka estää hypofyysin ACTH-eritystä. Vastetta mitataan määrittämällä plasman kortisolipitoisuus deksametasoniannoksen jälkeen.

Indikaatiot

Hyperkortisolismin seulonta.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoa varten tulee varata aika klo 8. Edellisenä iltana klo 23 otetaan deksametasoniannos. Näytteet muita laboratoriokokeita varten otetaan erillisellä käynnillä ennen DXM-kokeen aloittamista, koska deksametasoni vaikuttaa elimistön säätelyjärjestelmiin useiden päivien ajan.

Vältettävä kortisolitasoon häiritsevästi vaikuttavia tekijöitä (ks. Virhelähteet). Kortisolitasoa nostavat mm. ACTH, stressi, vaikeat vammat, postoperatiiviset tilat, hypoglykemia, asidoosi, vaikeat infektiot ja fyysinen rasitus.

Huom. Lääke tai lääkeresepti annetaan tilaavan hoitoyksikön toimesta. Laboratorio ei anna lääkkeitä.

Näyteastia

Litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä. Erotettu plasma säilyy jääkaappilämpötilassa viikon ajan. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näytteen saa pakastaa vain kerran.

Menetelmä

Näytteenottoa edeltävän päivän iltana klo 23 potilas nauttii suun kautta deksametasoniannoksen 1.5 mg tai 1 mg (lapset: 1 mg/1.73 m2 pyöristettynä ylöspäin). Näyte otetaan seuraavana aamuna klo 8.

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa.

Viiteväli

Huom. Kortisolin määritysmenetelmässä tapahtunut reagenssi- ja viitearvomuutos 7.10.2015, mikä laskenut tulostasoa 20 – 30 %.

Tulkinta

Kortisoli laskee kokeessa normaalisti ainakin alle arvon 80 nmol/l, useimmiten alle arvon 50 nmol/l. Cushingin oireyhtymässä laskua ei tapahdu tai se on hyvin vähäistä.

Virhelähteet

Potilaalle annettu hydrokortisoni, metyyliprednisoloni, prednisoni ja prednisoloni voivat virheellisesti nostaa mitattua kortisolipitoisuutta. Prednisolonia muodostuu lisäksi mataboliatuotteena esim. budesonidista. Myös glukokortikoideja sisältävät paikallisvoiteet ja muut kortikosteroidivalmisteet voivat saattavat määritystä. Lisäksi tulee välttää deksametasonin tehoa heikentäviä lääkeaineita, kuten barbituraatteja, fenytoiinia ja rifampisiinia. Myös hypertyreoosi heikentää deksametasonin tehoa nopeuttamalla sen metaboliaa.

Depressiotiloissa kortisolin eritys on kiihtynyt ja sen herkkyys deksametasonijarrutukselle on vähentynyt.

Lisätiedot

Pyyntö tehdään näytteenottopäivälle. Vastaukseen kirjautuu näytteenottopäivämäärä eli deksametasonin nauttimisesta seuraava päivä.

Kortisolin perustason määritystä varten otetaan tarvittaessa kortisolinäyte erikseen (2128 P -Korsol).