Tulosta

Tutkimus:
AMFETAMIINI JA SEN JOHDANNAISET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
18.1.2024

1055 • U -Amfet-O

Pyynnön yhteydessä määritetään U -Krea

1810 • U -AmfetCt

Johdanto

Amfetamiini ja sen johdannaiset ovat keskushermostoa stimuloivia aineita, jotka ovat sukua adrenaliinille ja noradrenaliinille. Ne vähentävät ruokahalua, poistavat väsymystä ja kohottavat mielialaa sekä nostavat verenpainetta ja voivat suurina annoksina aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Huomattava määrä aineista eritetään muuttumattomana virtsaan, jonne erittyvät myös amfetamiinin ja sen johdannaisten aineenvaihduntatuotteet. Virtsan pH:n kohoaminen vähentää amfetamiinien erittymistä virtsaan. Amfetamiinia saattaa näkyä virtsassa vielä 2-6 vrk:n ajan aineen käytön lopettamisen jälkeen.

Indikaatiot

Amfetamiinin ja sen johdannaisten käytön osoittaminen sekä positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

U -Amfet-O: 5 + 5 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 2 ml/putki).
U -AmfetCt: vähintään 1 ml virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki analysoidaan ja seulontanäyte lähetetään pyydettäessä varmistukseen. B-putki säilytetään pakastettuna laboratoriossa vähintään 6 viikon ajan.

U -Amfet-O: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
U -AmfetCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Amfet-O: immunologinen
U -AmfetCt: massaspektrometrinen

Tulos valmiina

U -Amfet-O: vuorokauden kuluessa
U -AmfetCt: 10 päivän kuluessa

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, jos virtsassa on amfetamiinia tai metamfetamiinia 500 ng/ml tai enemmän. Myös MDA, MDMA ja MDEA tulevat lähes yhtä herkästi esiin. Näytteen ollessa positiivinen on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka määrittää spesifisesti amfetamiinia, metamfetamiinia, metyleenidioksiamfetamiinia (MDA), metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA, ekstaasi), metyleenidioksietyyliamfetamiinia (MDEA) ja etyyliamfetamiinia.

Positiivisista varmistusnäytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Jos U -Krea on alle 0.5 mmol/l, negatiivinen huumausainetestitulos ei ole luotettava ja välillä 0.5 – 2.0 mmol/l virtsa on laimeaa, mikä lisää väärän negatiivisen huumausainetestituloksen mahdollisuutta.

Amfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) erittely voidaan tehdä erillisellä pyynnöllä 12494 U -Amf-ena.

Virhelähteet

Immunologisissa seulontatesteissä vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla ristireaktioiden seurauksena. Positiivinen amfetamiinitulos voi johtua ADHD:n hoidossa käytetystä amfetamiinijohdannaisesta ja lääkeaineista, kuten efedriinistä, fenyylipropanoliamiinista, pseudoefedriinistä, ranitidiinista tai selegiliinista.