Tulosta

Tutkimus:
ASKITESNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Päivitetty:
5.4.2024

1461 • As-Gluk

2512 • As-Prot

3133 • As-Alb

2139 • As-Krea

1074 • As-Amyl

3218 • As-LD

6157 • -CEA

Näytemuoto ilmoitetaan pyyntövaiheessa

2651 • As-Solut

Sisältää As-Diffin, jos solut > 200 x 10E6/l

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi; sisältää värjäyksen

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

4037 • As-Syto

Peritoneaalinesteen irtosolututkimus (patologia)

Indikaatiot

Askitesnesteen syntymekanismin selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimusta 6157 -CEA tilattessa näytemuoto tulee ilmoittaa pyyntövaiheessa.

Sytologian tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (As-Gluk) fluoridisitraattiputki 5/3 ml tai Päijät-Hämeessä natriumfluoridiputki 5/4 ml, (As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-LD, -CEA) geelitön Li-hepariiniputki

Hematologian tutkimukset: (As-Solut) EDTA-putki 5/3 ml, myös geelitön Li-hepariiniputki 5/3 ml käy

Mikrobiologian tutkimukset: (Pu-BaktVi1) Portagerm®-kuljetusampulli, (-TbEVi) geelitön Li-hepariiniputki.
Jos kuljetus on alle 2 tuntia (Pirkanmaa), voidaan näyte lähettää myös tulpalla suljetussa ruiskussa.

Patologian tutkimukset:
As-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): Sytologinen näytepurkki, jossa fiksaationestettä
As-Syto (Keski-Suomi): Ks paikallisen patologian laboratorion ohjeistus

Tarkemmat putkikuvaukset: Ammattilaisten Ohjekirjan Yleisohjeet > Näytteenottotarvikkeet: Askitesnesteen perustutkimukset

PDF::SIVUNVAIHTO

Näyte

As-Gluk: 1 ml askitesnestettä.

As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-LD, -CEA: 1 ml askitesnestettä riittää kaikkiin määrityksiin.

As-Solut (sis. As-Diffi): 2 – 3 ml askitesnestettä.

Pu-BaktVi1: vähintään 1 ml askitesnestettä.

-TbEVi: 1-5 ml askitesnestettä.

As-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): n. 50 ml askitesnestettä jonka päälle kaadetaan vähintään näytteen tilavuuden verran 50% etanolia
As-Syto (Keski-Suomi): ks paikallisen patologian laboratorion ohjeistus

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon.

As-Gluk, As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-LD ja -CEA: säilytys jääkaappilämpötilassa enintään 2 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Pu-BaktVi1 ja -TbEVi: näytteet säilytetään ja lähetetään jääkaappilämpötilassa.

As-Solut (sis. As-Diffi): EDTA-putkeen otettu näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4°C:ssä. Li-hepariiniputkeen otettu näyte säilyy 1-2 tuntia huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

As-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): Jos sentrifugointiin ei ole mahdollisuutta, näytteen päälle kaadetaan sen tilavuuden verran 50 % etanolia. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

As-Gluk ja As-Krea: entsymaattinen
As-Prot: fotometrinen (biureettimenetelmä)
As-Alb
: kolorimetrinen
As-Amyl ja As-LD: kineettinen
-CEA: elektrokemiluminesenssi (ECLIA)
As-Solut: Automaattinen solulaskenta tai värjäämättömän näytteen kammiolaskenta.
As-Diffi: Automaattinen solulaskenta tai mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla

Mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset tutkimukset. 

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

As-Gluk, As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-LD, -CEA ja As-Solut: vuorokauden kuluessa.

Pyydettäessä tehdään päivystyksenä värjäys -TbEVi. Sytologian tutkimuksessa vastaus viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksia As-Alb, As-Amyl, As-Krea, As-LD, As-Prot, As-Gluk ja -CEA ei ole validoitu tälle näytemuodolle.

As-Prot: Transsudaattien proteiinipitoisuus on yleensä alle 30 g/l ja eksudaattien yli 30 g/l.

As-Alb: Albumiinia voi siirtyä askitesnesteeseen huomattavia määriä. Menetys arvioidaan askitesnesteen albumiinipitoisuuden ja tilavuuden perusteella.

As-Gluk: Askitesnesteen glukoosipitoisuutta tulee verrata samaan aikaan otettuun plasman glukoosiin. Tulehdusprosesseissa (eksudaatti) punktionesteiden glukoosipitoisuus alenee.

As-Krea: Askitesnesteen kreatiniinipitoisuutta käytetään virtsaelinvaurioiden osoittamiseen. Löydös suhteutetaan plasman kreatiniinipitoisuuteen. As-Krea/P -Krea -suhde > 1,0 on vahva viite peritoneaalitilassa olevasta virtsasta.

As-Amyl: Askitesnesteen amylaasipitoisuutta voidaan käyttää haimaperäisen askitesnesteen tunnistamiseen. Haimanesteen amylaasiaktiivisuus on miljoonia yksiköitä litrassa. Samanaikainen amylaasimääritys plasmasta tai seerumista on suotava.

-CEA: Tulos on positiivinen, jos askitesnesteessä todetaan mitattavissa oleva määrä antigeenia. Kts. ohjekirjasivu karsinoembryonaalinen antigeeni.

As-Solut, As-Diffi: Transsudaateissa on yleensä tumallisia soluja alle ja eksudaateissa yli 300 x 106/l. Solujen erittelylaskennassa granulosyyttivoittoisuus (> 50 %) viittaa tulehdukseen (bakterielli peritoniitti).

As-LD: Askitesnesteen ja plasman LD-pitoisuuden suhde ≥ 0,6 viittaa tulehdusprosessiin (eksudaatti).

Patologian tutkimuksista annetaan lausunto, ks. kyseiset tutkimukset.