Tulosta

Tutkimus:
VIRTAUSTILAVUUS-SPIROMETRIA JA BRONKODILATAATIOKOE
näytä tutkimukset

Luokitus:
Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
4.10.2012

9608 • Pt-FVSpiDL

bronkodilataatiolla, lausuttu

2682 • Pt-FVSpirD

bronkodilataatiolla

2680 • Pt-FVSpiro

Lähete

Lähetteenä toimii laboratoriotutkimuspyyntö, josta tulee ilmetä: kysymyksenasettelu (esim. astma/COPD diagnostiikka; oireiden syyn selvittely esim. hengenahdistus, yskä tai hengityksen vinkuna; suorituskyvyn arviointi tai hoidon seuranta), lisäksi tiedot tupakoinnista sekä lääkityksestä ja mahdollisesta lääketauosta.

Ajanvaraus
Lähettävä toimipiste varaa potilaalle tutkimusajan web-ajanvarausjärjestelmästä (vain ammattilaisille).

HUOM! Fimlab Laboratoriot ei tee spirometriatutkimuksia alle 6-vuotiaille lapsille.

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään keuhkojen toiminnan arviointiin ja mahdollisen funktiohäiriön laadun sekä vaikeusasteen arviointiin. Lisäksi voidaan tutkia keuhkoputkiin vaikuttavan lääkityksen tehoa sekä työ- ja toimenpidekelpoisuutta.

Potilaan esivalmistelu

Lähettävä toimipiste antaa potilaalle kirjallisen potilasohjeen tutkimukseen valmistautumisesta. (Potilasohje löytyy polusta Ohjekirja > Potilasohjeet > Virtaustilavuus-spirometria ja Virtaustilavuus-spirometria: Spirometriatutkimukseen vaikuttavat lääkkeet).
Huom! Lähettävä lääkäri ohjeistaa keuhkoputkiin vaikuttavan lääkityksen käytön ennen tutkimusta tutkimusindikaation mukaan.

Menetelmä

Tutkimuksessa potilaalta rekisteröidään maksimaalinen sisäänhengitys ja ulospuhallus virtaustilavuuskoordinaatistossa.

Perusspirometriassa potilaalta mitataan:
hidas vitaalikapasiteetti (VC), joka mittaa keuhkojen tilavuutta; nopea vitaalikapasiteetti (FVC), joka mittaa keuhkojen toiminnalista tilavuutta; sekuntikapasiteetti (FEV1), joka kuvaa ventilaatiokykyä; sekuntikapasiteetin suhde nopeaan vitaalikapasiteettiin (FEV%), joka kuvastaa ilmavirtauksen vaivattomuutta hengitysteissä; uloshengityksen huippuvirtaus (PEF), joka riippuu suurten hengitysteiden läpimitasta sekä lihasvoimasta sekä maksimivirtaukset, kun keuhkotilavuus on 25-75 FVC:stä.

Bronkodilataatiokokeessa perusspirometrian jälkeen potilas saa 400 ug (lapset <10 v, 300 ug) salbutamolia ja tutkimus toistetaan mahdollisen merkittävän bronkodilataatiovasteen osoittamiseksi.

Tulkinta

Tutkimustulosteiksi tulostetaan loppuraportti ja yksittäisten puhallusten parametrit. Spirometriatulosteet arkistoidaan potilaan sairaskertomukseen. Tutkimukseen 9608 Pt-FVSpiDL sisältyy lausunto.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
9608 | Pt-FVSpiDL Ei
2682 | Pt-FVSpirD Ei
2680 | Pt-FVSpiro Ei