Tulosta

Tutkimus:
VIRTAUSTILAVUUS-SPIROMETRIA JA BRONKODILATAATIOKOE
näytä tutkimukset

Luokitus:
Potilastutkimukset

Päivitetty:
16.11.2023

2682 • Pt-FVSpirD

Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe lausunnolla

6007 • Pt-FVSpiDO

Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe ilman lausuntoa

6006 • Pt-FVSpiO

Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään hengitykseen liittyvien oireiden syyn selvittelyyn, hengityselinsairauksien diagnostiikkaan ja seurantaan, lääkityksen tehon arviointiin, työkyvyn ja haitta-asteen arviointiin keuhkosairauksissa, toimenpide- ja leikkausriskien arviointiin sekä riskiryhmien seulontaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetteenä toimii laboratoriotutkimuspyyntö, josta tulee ilmetä: kysymyksenasettelu (esim. astma/COPD diagnostiikka; oireiden syyn selvittely esim. hengenahdistus, yskä tai hengityksen vinkuna; suorituskyvyn arviointi tai hoidon seuranta), lisäksi tiedot tupakoinnista sekä lääkityksestä ja mahdollisesta lääketauosta.

Ajanvaraus
Lähettävä toimipiste varaa potilaalle tutkimusajan sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

HUOM! Fimlab Laboratoriot ei tee spirometriatutkimuksia alle 6 -vuotiaille lapsille.

Potilaan esivalmistelu

Lähettävä toimipiste ohjeistaa ja antaa potilaalle kirjallisen potilasohjeen tutkimukseen valmistautumisesta. (Potilasohje ja lista keuhkoputkiin vaikuttavista lääkkeistä löytyy polusta Ohjekirja > Potilasohjeet > Virtaustilavuus-spirometria).

HUOM! Lähettävä lääkäri ohjeistaa keuhkoputkiin vaikuttavan lääkityksen käytön ennen tutkimusta tutkimusindikaation mukaan.

Menetelmä

Tutkimuksessa potilaalta mitataan maksimaalinen sisäänhengitys ja ulospuhallus virtaustilavuuskoordinaatistossa.

Perusspirometriassa potilaalta mitataan:
hidas vitaalikapasiteetti (VC), joka mittaa keuhkojen tilavuutta; nopea vitaalikapasiteetti (FVC), joka mittaa keuhkojen toiminnallista tilavuutta; sekuntikapasiteetti (FEV1), joka kuvaa ventilaatiokykyä; sekuntikapasiteetin suhde nopeaan vitaalikapasiteettiin (FEV%), joka kuvastaa ilmavirtauksen vaivattomuutta hengitysteissä; uloshengityksen huippuvirtaus (PEF), joka riippuu suurten hengitysteiden läpimitasta ja lihasvoimasta sekä MMEF, joka mittaa uloshengityksen kahden keskimmäisen neljänneksen virtausta.

Bronkodilataatiokokeessa perusspirometrian jälkeen potilas saa 400 ug (myös lapset) salbutamolia ja tutkimus toistetaan mahdollisen merkittävän bronkodilataatiovasteen osoittamiseksi.

Tulkinta

Tutkimustulosteiksi tulostetaan loppuraportti ja yksittäisten puhallusten parametrit. Spirometriatulosteet arkistoidaan potilaan sairaskertomukseen. Tutkimukseen 2682 Pt-FVSpiD sisältyy lausunto.