Tulosta

Tutkimus:
GANGLIOSIDI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
20.9.2023

4116 • S -GangAb

sisältää osatutkimukset 4397 S -GangAbG ja 4398 S -GangAbM

Indikaatiot

Guillain-Barrén syndrooman ja demyelinoivien polyneuropatioiden diagnostiikka

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö ja lisäksi oheinen SvarLifeScience neurologian lähete

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml, pyyntö tuottaa 2 tarraa, molemmat tarrat liimataan samaan putkeen

Näyte

1 ml (vähintään 0,5 ml) seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kuljetus huoneenlämmössä, säilytys jääkaapissa 5 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastimessa (-20°C).

Menetelmä

ELISA. IgG- ja IgM-luokan vasta-aineiden määritys gangliosidiantigeeneille GM1, GM2, GD1a, GD1b ja GQ1b.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa

Viiteväli

Normaalisti negatiivinen. Positiiviselle tulokselle annetaan numeraalinen arvo.

Tulkinta

Gangiosidit ovat hermostossa laajalti esiintyviä sialihappoa sisältäviä glykolipidejä. Gangliosideja on muitakin, mutta autovasta-aineet kohdistuvat yleensä GM1-, GQ1b-, GD1a- tai GD1b-antigeeneihin, tyypillisesti liittyen motorisiin ja sensorisiin neuropatioihin. Gangliosidi Gm1-vasta-aineita esiintyy varsinkin multifokaalisessa motorisessa neuropatiassa (MMN), Guillan-Barrén syndroomassa (GBS) ja proksimaalisen alemman motoneuronin taudeissa.

MMN:ssa yli 80 %:lla tavataan sekä IgG- että IgM-luokan vasta-aineita, kun taas erotusdiagnostisesti merkittävässä amyotrofisessa lateraaliskleroosissa vasta-aineita ei tavata tai titterit ovat matalia, IgM-luokan vasta-aineita tavataan myös muissa motorisissa ja sensorismotorisissa neuropatioissa.

IgG-luokan vasta-aineita löytyy n. 30 %:lla GBS-potilaita, varsinkin Campylobacter jejunii -infektioon liittyvässä akuutissa polyneuropatiassa. Vasta-ainetasot korreloivat taudin aktiviteettiin.

Myös neuroborrelioosissa ja syfiliksessä tavataan IgM-luokan Gm1-vasta-aineita. Vasta-aineita esiintyy jonkin verran normaaliväestössäkin, varsinkin iäkkäämmillä henkilöillä, ilman selvää tautiassosiaatiota.

Lisämääre

Gangliosidi, vasta-aineet